Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Ciąża brzuszna

  (grayiditas abdominalis, abdominal pregnancy); stanowi 1% przypadków —► ciąży pozamacicznej, powoduje 8-krot-nie większe ryzyko zgonu matki aniżeli w innych postaciach tej ciąży. Ciąża jest zagnieżdżona w obrębie jamy brzusznej, zagnieżdżenie zarodka na otrzewnej może być pierwotne albo wtórne, w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby pasożytnicze płuc

  [morbus parasitarius, parasitic lung diseases); występują u osób z upośledzoną odpornością: chorzy na AIDS, białaczki, chłoniaki, inne nowotwory, leczenie im-munosupresyjne, wrodzone lub nabyte niedobory immunologiczne, niedożywienie. W populacji europejskiej strefy umiarkowanej najczęściej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciąża pozamaciczna

  (grcuńditas extrauterina, ectopic pregnancy); ciąża zagnieżdżona poza jamą macicy. Przyczyny: utrudnienie transportu zapłodnionej komórki jajowej do macicy w następstwie uszkodzenia jajowodów' i nieprawidłowości budowy macicy. Czynniki predysponujące: stany zapalne miednicy, operacje w obrębie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chód parkinsonowski

  igressus festinans, brachybasic gait); chód małymi krokami, z szuraniem stopami po podłożu, pochyleniem ciała ku przodowi, usztywnieniem sylwetki i zgięciowo--przywiedzeniowym ustawieniem kończyn (tzw. sylwetka małpia) w wyniku wzmożenia napięcia mięśniowego o typie sztywności. Ch.p. jest następstwem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciąża wysokiego ryzyka

  (-, high risk pregnancy); ciąża, podczas której ryzyko wystąpienia stanu zagrożę-nia matki i(albo) dziecka jest większe od stwierdzanego w całej populacji kobiet ciężarnych. Czynniki, na podstawę których zalicza się ciężarną do grupy wysokiego ryzyka: 1) wiek < 18 i > 38 lat; 2) masa ciała podczas I...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chód spastyczny

  igressus spasticus, spastic gait); chód kurczowy związany z niedowładem spastycz-nym kończyn dolnych wskutek uszkodzenia dróg piramidowych w rdzeniu kręgowym, pniu lub półkulach mózgu. Podczas chodzenia chory nie zgina kończyn w stawach kolanowych, przesuwa stopy, nie odrywając ich prawie od podłoża...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cięcie cesarskie

  (.sectio caesarea abdominalis, abdominał cesarean section); cięcie cesarskie przez-otrzewnowe. Wykonanie: otwarcie jamy brzusznej sposobem Pfannenstiela, nacięcie otrzewnej zachyłka pęcherzo-wo-macicznego i odsłonięcie dolnego odcinka, nacięcie macicy poprzecznie w dolnym odcinku i wydobycie dziecka. C.c.b...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba wrzodowa

  (:morbus ulcerosus, ulcer disease); choroba przewlekła przebiegająca z okresowymi remisjami i zaostrzeniami. W okresie zaostrzenia pojawia się ubytek w błonie śluzowej, czyli -—> wrzód. Najczęściej wrzód występuje w opuszce dwunastnicy, żołądku, rzadziej w przełyku i pozaopusz-kowym odcinku dwunastnicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /1 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Menetriera

  Cmorbus Menetrieri, Menetrier's disease); gastropatia z utratą białka (protein-losing gastropathy); postać —*zapalenia błony śluzowej żołądka przewlekłego przerostowego. Polega na znacznym pogrubieniu fałdów błony śluzowej (około 1 cm grubości i 4 cm wysokości) żołądka, jest wynikiem przerostu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Dupuytrena

  (morbus Dupuytreni, contractura Dupuytre-ni, Dupuytren's contracture); przykurcz rozcięgna dłoniowego, choroba występująca głównie u mężczyzn, polegająca na powolnym pasmowatym bliznowaceniu rozcięgna dłoniowego prowadzącym do przykurczu stawów śródręcznopałiczko-wych i międzypaliczkowych bliższych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /pawelwielki Dodano /21.02.2014 Znaków /488

  praca w formacie txt

Do góry