Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Granulocytopenia

  igranulocytopoenia)-, stan zmniejszenia bezwzględnej liczby granulocytów. Towarzyszy mu zazwyczaj zmniejszenie ogólnej liczby krwinek białych (poniżej 4,0 G/ł). G. wyjątkowo rzadko może być wrodzona, najczęściej jest nabyta. Przyczyny: polekowe (leki tyreostatyczne, cytostatyczne, chloramfenikol, doustne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy dyspanseryjne_

  (-, speciał care groups); grupy szczególnej troski; postać ambulatoryjnej opieki środowiskowej lub specjalistycznej. Obejmuje się nią osoby z chorobami wymagającymi systematycznej kontroli ze względu na następstwa choroby, sposób leczenia łub zagrożenie szerzeniem się choroby. Włączenie do g.d...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gronkowce chorobotwórcze

  (—, pathogenic staphyłococcus); za chorobotwórcze uważa się szczepy wytwarzające koagułazę, tj. koagułazododatnie. Granice pomiędzy chorobotwórczością a jej brakiem u g. są bardzo umowne, często zależne od aktualnej odporności zakażonego organizmu. Są szczególnie niebezpieczne w zakażeniach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy krwi, układ Rh

  (-, Rh błood group system]; układ grupowy Rh uwarunkowany jest genetycznie. Geny Rh znajdują się na chromosomie 1.Gen D kontroluje syntezę antygenu D, a gen CE syntezę antygenów C, c, E, e. Wyróżnia się na powierzchni krwinki czerwonej 5 klinicznie istotnych antygenów D, C, c, E, e. Na jednym chromosomie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczolak gruczołu krokowego

  {adenoma prostatae, benign hyperpłasia of prostatę); kliniczna nazwa powiększenia gruczołu krokowego (stercza), spowodowanego rozrostem tkanki gruczołowej, łącznej i mięśni gładkich wewnętrznej strefy gruczołu (gruczołakowłókniako-mięśniak). Występuje u mężczyzn po 50. rż., prawdopodobnie w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruźlica kości i stawów

  Gostitis et arthritis tuberculosa, tuberculous osteomyelitis and arthritis); choroba spowodowana zakażeniem prątkami gruźlicy. Obecnie występuje (ponownie) nie tak rzadko, zwykle bywa zajęty staw biodrowy, staw kolanowy, kręgosłup, bliższa część kości udowej łub paliczek w obrębie ręki. Zapalenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoł krokowy

   orostata imaging); prawidłowy g.k. nie jest widoczny na zdjęciach przeglądowych miednicy. Badanie USG przez powłoki jamy brzusznej lub sondą doodbytniczą (TRUS) umożliwia obrazowanie gruczołu w różnych płaszczyznach, a także ocenę jego wielkości i objętości. Badanie TRUS pozwala na rozpoznanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruźlica płuc

  (■tuberculosis pulmonum, pulmonary tuberculosis); choroba zakaźna wywołana przez prątki gruźlicy wykryte przez Roberta Kocha w 1892 r. Prątki w około 95% usadawiają się w układzie oddechowym, a w 5% w innych narządach (—> gruźlica pozapłucna). Źródłem zakażenia są chorzy ludzie lub zwierzęta...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /3 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  gruczoł łzowy

  (glandula lacńmalis, lacrimał gland); część wydzielnicza —> narządu łzowego wytwarzająca warstwę wodną filmu łzowego (—► łzy). Leży powyżej kąta bocznego powieki, przedzielony jest ścięgnem mięśnia dźwigacza powieki na część oczodołową (większą) i powiekową (mniejszą). Prze-wodziki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gorączka

  (febris, fever); podwyższenie ciepłoty ciała powyżej górnej granicy normy, tj. 37°C. G. jest ogólnoustrojowym odczynem na działanie różnorodnych czynników. Wzrost ciepłoty odbywa się za pośrednictwem ośrodka termoregulacji, regulującego wytwarzanie i oddawanie ciepła, który pod wpływem tych czynników...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014 Znaków /1 664

  praca w formacie txt

Do góry