Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Okres młodzieńczy

  juveniłe stage); okres dorastania jest procesem Intensywnego rozwoju umysłowego, psychicznego, kształtowania postaw moralnych, światopoglądu, dojrzałości uczuciowej oraz uczuć społecznych. Stwierdza się stabilizację większości cech somatycznych, osiągnięcie pełnej dojrzałości płciowej oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiedniczkowe zapalenie nerek

  ipyelonephritis); stan zapalny układu moczowego wywołany najczęściej zakażeniem bakteryjnym, obejmując)' miąższ nerki. Objawy: gorączka, bóle brzucha i bóle okolicy lędźwiowej, —»■ dyzuria, —*■ ropomocz, —* bakteriomocz, —>• krwinkó-mocz, podwyższony OB, CRP —*■ leuko-cytoza. O.z.n. może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /2 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpępnienie płodu

  (omphalotomia, omphalotomy); zabieg polegający na założeniu dwóch zacisków (podwiązek) na pępowinę po urodzeniu się dziecka i przecięcie jej pomiędzy zaciskami, pod osłoną ręki. O.p. natychmiastowe, tj. bezpośrednio po urodzeniu się dziecka, powinno być wykonane przy podejrzeniu o —* konflikt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odporność

  Cimmunitas, phylaxis, immunity); zdolność organizmu do utrzymywania wewnętrznej równowagi biochemicznej, tzw. homeostaz)?, mimo naruszania jej przez substancje o budowie antygenowej, zakaźnej i niezakaźnej. Odróżnia się odporność wrodzoną (genetyczną, rasową), zazwyczaj nieswoistą, i nabytą (po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkażanie

  disinfection); dezynfekcja; zespół czynności zmierzających do unieszkodliwienia (zabicia) drobnoustrojów chorobotwórczych znajdujących się poza organizmem żywiciela (człowieka, rośliny, zwierzęcia) oraz czynników (owady) biorących udział w ich rozprzestrzenianiu. Odróżnia się: dezynfekcję właściwą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odra

  (morbilli, measles); ostra choroba zakaźna wysypkowa wywołana przez wirusa z grupy paramyksowirusów. Źródłem zakażenia jest chory człowiek. Zarażenie kropelkowe, zaraźliwość prawie 100%. Okres wylęgania trwa 10-14 dni. Objawy: we wstępnym okresie nieżytowym, trwającym kilka dni, występuje gorączka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkorowanie

  icatio, decortication); stan prze-cuuzonej —> nieprzytomności wywołany zniszczeniem kory mózgowej. Najczęstsza przyczyna: —> niedotlenienie trwające dłużej niż 3 min. Kora mózgowa, jako tkanka młoda filogenetycznie, jest szczególnie wrażliwa na brak tlenu, a jego dostarczanie w odpowiedniej ilości z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odruch na rozciąganie

  (-, stretch reflex); odruch miotatyczny; skurcz mięśnia szkieletowego wywołany jego rozciągnięciem. Jest odruchem monosynaptycznym. Receptorami pobudzanymi przez rozciągnięcie mięśnia są zawarte w nim wrzecionka nerwo-wo-mięśniowe. ■ Składają się one z 2-10 cienkich włókien mięśniowych zwanych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odleżyna

  (decubitus, pressure sore); martwica tkanek wywołana długotrwałym uciskiem i zaburzeniami ukrwienia. W efekcie powstaje owrzodzenie, ulegające często zakażeniu. O. występują na skórze nad wyniosłościami kostnymi (w okolicy kości krzyżowej, krętarzy kości udowych, kości piętowych, kostek, łopatek i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /2 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwodnienie u dzieci

  (-, dehydration in chiłdren); stan spowodowany istotnym niedoborem wody ustrojowej, a także elektrolitów w* wyniku zwiększonych strat, zmniejszonej podaży płynu lub obu tych przyczyn. U dzieci odwodnienie jest zwykle następstwem biegunki i stanowi stan zagrażający życiu, szczególnie w okresie niemowlęcym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 474

  praca w formacie txt

Do góry