Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Płodność

  (featndatio, fertility); możliwość rozrodu. Określana liczbowo ilością przebytych ciąż. U 90% par małżeńskich współżycie przez 12 miesięcy doprowadza do ciąży. 81% par małżeńskich nie ma problemów z rozrodem. U człowieka tylko 50% zapłodnionych komórek jajowych, przeżywa i rozwija się —>■...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perforacja wrzodu

  itio ulceri, perforation of ulcer); przedziurawienie ściany żołądka w następstwie procesu trawiennego w przebiegu —» wrzodu żołądka lub —> wrzodu dwunastnicy oraz —»■ wrzodu stresowego. Przez powstały otwór treść żołądkowa wydostaje się do jamy otrzewnowej, powodując jej zapalenie. Czynnikami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pałeczka

  (-, bacterium); 1) morfologiczna nazwa mezarodnikującej bakterii, zazwyczaj gram-ujemnej (wyjątkowo gram-dodat-niej), o kształcie cylindrycznym; 2) nazwa nadawana (dawniej) większości poznanych' i wykrywanych bakterii cylindrycznych. Należą tu m.in.: p. cudowna, Serratia marcescens; p. czerwonki —*...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęcherzyca

  (pemphigus); różniące się klinicznie i ro-kowniczo choroby pęcherzowe skóry o podłożu autoimmunołogicznym, cechujące się —> akantolizą oraz obecnością w krążeniu i związanymi in vivo przeciwciałami przeciw substancji międzykomórkowej naskórka we frakcji IgG.' Odmiany p. to: 1) p. pospolita (p...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /3 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć

  (-. memory); właściwość psychiczna, która warunkuje rozwój gatunkowy i jednostkowy człowieka przez gromadzenie doświadczeń. Dzięki p. nabywamy informacje i wiedzę o śwdecie, przyswajamy umiejętności i sprawności zawodowe, rozwijamy własną aktywność poznawczą i działalność praktyczną. P...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęknięcie krocza

  (ruptura perinei, rupture or perineum); częste obrażenie powstające podczas —> porodu. Występują trzy stopnie p.k.: F -'pęknięta skóra k. oraz błona śluzowa tylnej ściany —» pochwy'; 11° - pęknięta skóra k., błona śluzowa pochwy' i mięśnie k., nie jest uszkodzony zewnętrzny zwieracz odbytu; IIP -...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowy Zakład Higieny, PZH

  (-, National Institute of Hygiene); instytucja utworzona w 1923 r. na bazie uprzednio powstałego (1919 r.) Zakładu Epidemiologii w Warszawie; był głównym ośrodkiem naukowym mikrobiologii i higieny do 1944 r. Po odbudowie z ruin popowstaniowych PZH stal się państwowym instytutem naukowo-badawczym. Z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Owrzodzenia podudzi

  era cruris, leg ulcers); owrzodzenia powstają na skutek zaburzeń dotyczących naczyń żyinych (—> żylaki) lub, znacznie częściej, jako powikłanie, niekiedy odległego w czasie wielokrotnego —> zapalenia żył zakrzepowego. Inną przyczyną o.p. są zmiany w naczyniach tętniczych, np. —> miażdżyca tętnic...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pielęgniarka

  (-, nurse); tytuł zawodowy osoby, która ukończyła obowiązujący program kształcenia i uzyskała prawo wykonywania zawodu p. na terenie kraju, w którym chce praktykować; wykonywanie zawodu jest to podejmowanie roli zawodowej, która wyznacza jej pozycje i miejsce w systemie ochrony zdrowia i w społeczeństwie;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /2 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parapodium

  (-, parapodium); orteza stabilizująca, która może być zastosowana w przypadkach rozległych porażeń wiotkich mięśni kończyn dolnych i tułowia. Umożliwia przyjęcie pozycji siedzącej, stojącej i poruszanie się do przodu ruchem posuwisto-obrotowym (przez wykonywanie ruchów' skrętnych całego ciała)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /878

  praca w formacie txt

Do góry