Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  ETIOLOGIA choroby Parkinsona

  Pomimo intensywnych badań w dalszym ciągu nie są znane przyczyny idiopa-tycznej choroby Parkinsona. Badania prowadzone na bliźniętach jednojajowych oraz badania rodzin pacjentów chorujących na chorobę Parkinsona nie potwierdziły wcześniej rozpowszechnionych przypuszczeń o dziedzicznym obciążeniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rybia łuska

  (■ichthyosis); choroba z grupy —> genoder-matoz polegającą na uogólnionym nadmiernym rogowaceniu naskórka z tworzeniem się —*• łusek przypominających łuski lyby, stąd nazwa. W zależności od wielkości i grubości łusek wyróżnia się r.ł.: 1) zwykłą, łuski otrębiaste; 2) lśniącą, łuski w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozedma płuc

  lempnysema pulmonum, pułmonary em-physema); wg definicji WHO jest to nadmierne rozdęcie struktur położonych obwodowo od oskrzelika końcowego (pęcherzyki płucne oraz oplatające je naczynia włosowate) wraz z destrukcją ścian tych struktur. R.p. najczęściej dotyczy całych płuc, ale może wstępować na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rwa kulszowa

  rwa kulszowa (ischias, ischiałgia); postrzał, łumbago; ciężka postać zespołu korzeniowego lędźwiowo-krzyżowego, częsta w wieku dojrzałym (ok. 20% populacji). Główne przyczyny r.k. pierwotnej to zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (spondy-loartroza) i krążków międzykręgowych (dyskopatia)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmiękanie mózgu

  (.encephalomalacia); zawał mózgu; rodzaj udaru mózgu. R.m. powstaje wskutek niedokrwienia (udar mózgu niedokrwienny) na podłożu zakrzepowo-za-torowym (—* zakrzep tętnicy mózgu, —+ zator tętnicy mózgu) lub zaburzeń hemodynamicznych w krążeniu ogólnym. Czynniki usposabiające to —> miażdżyca, —»•...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rurka intubacyjna dooskrzelowa

  , endobronchial tube); rurka przeznaczona do bezpośredniego niezależnego połączenia oskrzela lewego i prawego ze środowiskiem zewnętrznym. Służy też do rozdzielnej wentylacji każdego płuca. Zbudowana jest z dwóch kanałów, z których jeden wprowadza się do wybranego oskrzela głównego, a drugi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzucawka

  ‘ rzucawka (ecLuiipsia); stan przedrzucawkowy (—> preeklampsja) połączony z napadem drgawek toniczno-kłonicznych oraz utratą przytomności. Jeżeli drgawki powtarzają się w bardzo krótkich odstępach czasu albo nie ma przerw między nimi, to jest to stan rzucawkowy. Zależnie od okresu, w którym wy/stępuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rumień guzowaty

  (erythema nodosum)', bolesne, ostrozapał-ne guzy zlokalizowane zwykle na przedniej powierzchni podudzi, ustępujące bez rozpadu i bliznowacenia. Etiopato-geneza zróżnicowana, przyczyną mogą być: zakażenia, głównie paciorkowcowe gardła, wirusowe górnych dróg oddechowych bądź zakażenie prątkami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzesistkowic

  hi 'chomoniasis); choroba przenoszona drogą płciową, wywołana przez pierwotniaka, rzęsistka pochwowego (Tricho-monas uaginalis). Rzęśistek ma kształt owalny, 4 witki oraz bionę falującą; żywe łatwo jest wykryć w wydzielinie z dodatkiem soli fizjologicznej w zwykłym mikroskopie świetlnym. U kobiet...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ropa

  (pus); gęsty, śmietanowaty płyn, który tworzy się z żywych i obumartych bakterii, białych krwinek krwi i martwiczych tkanek w procesie —» zapalenia. Zwykle ma barwę żółtą lub żółtozieloną. Przy zakażeniu bakteriami gnilnymi może być cuchnąca. Pobranie jej jako materiału do badania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /642

  praca w formacie txt

Do góry