Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Depresja w chorobie Parkinsona

  Wielu chorych cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. Na pierwszy plan wysuwa się osłabienie napędu. Afekt staje się zniwelowany, obecny jest lękowy nastrój, w smutnej tonacji, który może też przyjmować charakter paranoidalny. Następnie stan zdrowia zostaje poważnie pogorszony z powodu zaburzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leki w chorobie parkinsona

  Pod względem neurochemicznym, w przypadku choroby Parkinsona, z powodu zwyrodnienia i zaniku neuronów dopaminergicznych w istocie czarnej, części zbitej, dochodzi do niedoboru neuroprzekaźnika dopaminy. Strategia leczenia polega na uzupełnieniu niedoboru tej substancji. Ponieważ sama dopamina nie jest w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg choroby Parkinsona

  Początek choroby dotyczy połowy piątej dekady życia, a rozkład wieku zachorowania sięga od 30-go do 80-go roku życia. Na rycinie 2 przedstawiono rozkład wieku zachorowania w grupie badanej, według Hoehna i Yahra (1967). Pierwsze dolegliwości ujawniają się z reguły dość skrycie, i są one...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /3 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LECZENIE FARMAKOLOGICZNE Choroby Parkinsona

  Filarem leczenia farmakologicznego choroby Parkinsona jest niezmiennie podawanie L-Dopy w skojarzeniu z lekiem hamującym dekarboksylazę. Dawka leku powinna być dopasowana do stanu neurologicznego i tak obliczona, żeby były jeszcze odczuwalne zaburzenia motoryczne („suboptymalne ustawienie")...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parkinsonizm naczyniowy

  Pojęcie parkinsonizmu naczyniowego obejmuje zaburzenia ruchowe typu poza-piramidowego, które razem z zespołem otępiennym są często wyrazem zmian wielozawałowych mózgu na podłożu choroby naczyń mózgowych. Ścisłe wyizolowanie, jako odrębnej jednostki chorobowej jest kwestią sporną. Tomografia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia czynności wykonawczych

  W większości badań, w których pacjenci muszą podołać wielkim neuropsycho-logicznym bateriom testowym, jednogłośnie stwierdza się obecność wyraźnych zaburzeń w badaniu zwanym Wisconsin-Card-Sorting-Test (WCST). W badaniu tym pacjent musi posortować kartki oznakowane symbolami, kolorem i cyframi według...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia praksji przestrzennej

  Często u chorych obserwuje się, że po wejściu do nieznanego pomieszczenia płynność ruchów nagle słabnie. Zachowanie to określane jako „zjawisko progu" polega na trudności w realizacji programu ruchowego w związku z wizualnym odbiorem otoczenia. Tego rodzaju zaburzenia praksji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akineza, maskowatość twarzy

  Czynność układu ruchowego u pacjentów z chorobą Parkinsona cechuje opóźnienie „programu ruchowego", spowolnienie i zubożenie motoryczne. Zaburzenie to dotyczy nie tylko ruchów dowolnych, ale w szczególności ruchów niezależnych od woli, automatycznych i odruchowych. Przy czym można tu wyróżnić...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /4 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczenie się i pamięć

  W przypadku oceny sprawności pamięci pacjentów duże znaczenie posiada rozdzielenie pamięci na tak zwaną pamięć deklaratywną i proceduralną. Pamięć deklaratywna obejmuje obszar rzeczy, które są przeżywane lub ulegają procesowi uczenia się i niejako mogą być „recytowane". W przypadku pamięci...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawa chorego na Parkinsona

  Typowe jest pochylenie sylwetki do przodu. Patrząc na pacjenta z boku i z tyłu względnie z przodu można opisać w zależności od czasu trwania i ciężkości choroby w różnym stopniu wyrażone zmiany:

  -    odcinek szyjny kręgosłupa jest w stromym ułożeniu,

  -    odcinek piersiowy ustawiony w zgięciu do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /5 736

  praca w formacie txt

Do góry