Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Integracja sensoryczna i jej rola w aktywności człowieka

  Model sensorycznej integracji został rozwinięty przez amerykańską tera-peutkę zajęciową i psychologa Ayres (1979, 1984), Maas (1988). Wywodzi się on z modeli neurofizjologicznych mózgu i form zachowania, a stara się wyjaśnić zaburzenia poznawcze, emocjonalne i sensomotoryczne u dzieci. Ayres określa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój fizyczny dziecka

  Przemiany, którym podlega organizm dziecka, obejmująjednocześnie zwiększenie rozmiarów, zmianę proporcji ciała, doskonalenie morfologii i funkcji komórek, tkanek i narządów. Pod pojęciem rozwoju rozumiemy procesy wzrastania, dojrzewania i kształtowania się sfery psychicznej.

  Wzrastanie, będące istotą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plastyczność pamięciowa dziecka

  W procesie uczenia się następuje wzmocnienie i reorganizacja połączeń pomiędzy konkretnymi neuronami, w odpowiedzi na bodźce. W konsekwencji powstaje pamięciowa zmiana plastyczna - ślad (engram) pamięci. Gromadzone informacje w postaci doznań wewnętrznych w neuronach są zapamiętywane, tj...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody kontroli rozwoju dziecka

  Szczególne znaczenie dla oceny rozwoju dzieci, prowadzonej przez pediatrę, psychologa, pedagoga i rehabilitanta, ma znajomość metod diagnostycznych m. in.: sposobu zbierania informacji, analizy danych, wykonywania pomiarów antropometrycznych. Ważne są zarówno techniki stosowane przez badających, jak też ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chód chorego na Parkinsona

  Dzięki rehabilitacji chodu chory zachowuje możliwie jak najdłużej zdolność samodzielnego poruszania się. Istotna w tej chorobie jest zdolność do zaakceptowania kompromisu. Rehabilitację chodu powinno się rozpocząć natychmiast po wystąpieniu zaburzeń chodzenia, a nie dopiero wtedy, gdy mają miejsce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /3 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZJOTERAPIA W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA DRŻENIA

  Dla pacjentów, szczególnie dla tych z dominującym drżeniem, objaw ten stanowi wyjątkowo przykrą dolegliwość, która nasila się w czasie emocji. Za pomocą rehabilitacji nie udaje się zmniejszyć drżenia. Z pacjentami należy prowadzić rozmowy na temat możliwości zahamowania drżenia poprzez ruchy celowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOBILIZACJA STAWÓW

  Hipokineza zmniejsza ilość bodźców czynnościowych dostarczanych stawom, a sztywność podnosi ciśnienie wewnątrz stawu. W następujących stawach chorzy często zgłaszają bóle:

  -    odcinek szyjny kręgosłupa,

  -    staw barkowy oraz obręcz barkowa,

  -    odcinek lędźwiowy kręgosłupa,

  -    stawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /5 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZALECENIA DLA PACJENTÓW I ICH RODZIN gdzie występuje choroba parkinsona

  W licznych publikacjach można znaleźć porady dla pacjentów, ich krewnych i osób z nimi związanych, jak również ogólne propozycje terapii ruchowej. Niestety w żadnej z tych publikacji nie propaguje się jak najwcześniejszego rozpoczęcia leczenia rehabilitacyjnego.

  W zaleceniach uwzględnia się aktywność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFORMACJE I ZALECENIA DLA REHABILITANTÓW

  Omówienia wymaga kilka szczególnych problemów związanych ze sposobem poruszania się chorych oraz ich konsekwencje dla leczenia rehabilitacyjnego.

  U niektórych pacjentów obserwuje się ruchy dystoniczne, które mieszczą się w ramach obrazu klinicznego schorzenia podstawowego, a w niektórych przypadkach mogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /8 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENA CHOREGO POD KĄTEM FIZJOTERAPII

  Przedstawiamy poniżej schemat badania chorego, który bazuje na zmodyfikowanej skali Webster-Rating-Scale i New York University Parkinson Score (patrz także rozdział 4). Powstanie tego typu kwestionariusza z możliwością ilościowej oceny sprawności było konieczne, aby móc prowadzić rehabilitację jako...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 384

  praca w formacie txt

Do góry