Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Istota szara

  Istota szara na przekroju poprzecznym ma kształt litery H, posiada rogi -przedni, tylny i boczny w odcinku piersiowym, których odpowiednikami przestrzennymi są słupy — przednie, tylne, boczne. Istota szara położonajest centralnie, wewnątrz rdzenia kręgowego. Obejmuje pola cytoarchitektoniczne, tzw. blaszki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /4 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstawanie korowych map ciała

  Wpływ informacji dotykowych i bólowych na zachowanie ruchowe jest zasadniczy w tworzeniu się świadomości ciała. Najlepiej poznany jest obraz ciała w korze sensomotorycznej (SMR). Podręcznikowym przykładem jest reprezentacja ciała w korze motorycznej i czuciowej mózgu przedstawiona na rysunku 8.

  Zmiany map...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /6 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pień mózgu

  Do pnia mózgu zaliczamy rdzeń przedłużony (łac. medulla oblongata), most (łac. pons), śródmózgowie (łac. mesencephalon), a więc części mózgu, jakie pozostają po odcięciu półkul mózgowych i móżdżkowych. Wspólną cechą tych struktur jest podział na część brzuszną i grzbietową: W pniu mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój ośrodkowego układu nerwowego (oun)

  Badania nad rozwojem ośrodkowego układu nerwowego postępują w ostatnich latach w sposób znaczący, a lata dziewięćdziesiąte, zwane Dekadą Mózgu, przyniosły wiele nowych informacji na ten temat. Układ nerwowy rozwija się z płytki nerwowej uformowanej pod koniec drugiego tygodnia życia płodowego i jego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /5 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twór siatkowaty

  Twór siatkowaty (łac. formatio reticularis) (Sadowski 1962) zajmuje znaczny obszar mózgowia i rdzenia kręgowego. Struktura wewnętrzna tworu siatkowatego charakteryzuje się dużą ilością włókien i komórek. Układ siatkowaty tworzą neurony cholinergiczne, adrenergiczne i peptydonergiczne. Czynnościowo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /3 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komórka nerwowa i jej funkcje

  Komórka nerwowa - neurocyt rozwija się z nabłonka neuroektodermal-nego. Neurocyty należą do grupy komórek postmitotycznych, które nie rozmnażają się po urodzeniu u dojrzałego noworodka.

  Typowa komórka nerwowa składa się z ciała komórkowego, określanego nazwą perykarionu i dwóch rodzajów wypustek:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Móżdżek

  Móżdżek (łac. cerebellum) składa się z dwóch półkul (łac. hemispheria cerebelli), złączonych ze sobą robakiem móżdżku (łac. vermis cerebelli). Na móżdżku wyróżniamy dwie powierzchnie: górną i dolną. Na półkuli i robaku znajdują się odpowiadające sobie części oddzielone od siebie szczelinami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /5 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka glejowa

  Spełnia ona funkcję podporową, reparacyjną, metaboliczną i ochronną w stosunku do tkanki nerwowej. Wyróżniamy dwie podstawowe grupy gleju, różniące się histogenezą. Są to: glej pochodzenia neuroektodermalnego, zwany neuroglejem, oraz glej pochodzenia mezodermalnego, noszący nazwę mezo-gleju -...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plastyczność rozwojowa mózgu dziecka

  Plastyczność rozwojowa mózgu obejmuje zjawiska tworzenia i dojrzewania połączeń międzyneuronalnych w czasie rozwoju embrionalnego. Tworzenie się układu nerwowego i etapy różnicowania się komórek nerwowych zostaną opisane w rozdziale 2.

  Rozwój układu nerwowego ulega zaburzeniu pod wpływem działania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sensoryczne sterowanie motoryką dziecka

  Dla sprawnego funkcjonowania motorycznego najważniejsze są: zmysł równowagi, układ czucia głębokiego i czucia powierzchniowego. Postrzeganie, czyli świadomość ciała i jego schemat w mózgu wytwarza się dzięki systemowi sensorycznemu i motorycznemu. W tym podrozdziale omówiono szczegółowo ich funkcje;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /9 312

  praca w formacie txt

Do góry