Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Płat limbiczny

  Płat limbiczny (łac. lobus limbicus) zwany także płatem rąbkowym, wchodzi w skład tzw. mózgu trzewnego, tj. układu limbicznego. Do jego części zewnętrznej zaliczamy: zakręt obręczy i zakręt hipokampa. Do części wewnętrznej należy nawleczka szara, zakręt tasiemeczkowaty, zakręt zębaty oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drogi węchowe

  Drogi węchowe dzielą się na drogi doprowadzające i odprowadzające. Droga doprowadzająca:

  1.    Receptorami są komórki węchowe w błonie śluzowej części węchowej jamy nosowej. Są to komórki dwubiegunowe. Obwodowo łączą się z cząsteczkami zapachowymi, dośrodkowo, w postaci nitek węchowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje półkul

  Do szczególnych cech ludzkiego mózgu należy lateralizacja funkcji półkul. Dokładniejsze dane na temat dominującej roli jednej półkuli w zakresie mowy uzyskano dzięki obserwacji pacjentów poddanych jednostronnej terapii elektrowstrząsami oraz przedoperacyjnemu wstrzyknięciu do jednej tętnicy szyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płat skroniowy

  W płacie skroniowym (łac. lobus temporalis) pola 38, 20, 21, 22 i 42 należą do pól kojarzeniowych. W polu 22 rozpoczyna się droga skroniowo-mostowa, która okrąża skorupę i przez odcinek podsoczewkowy torebki wewnętrznej dąży do bocznych części odnóg mostu, a stąd do kory móżdżku. Afazja sensoryczna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzymózgowia

  Międzymózgowia (łac. diencephalon) dzieli się na dwie strefy: grzbietową i brzuszną. Do strefy grzbietowej należy wzgórzomózgowie składające się ze wzgórza, zawzgórza i nadwzgórza. Strefę brzuszną tworzy podwzgórze i niskowzgórze. W międzymózgowiu leży komora trzecia.

  Wzgórze (łac. thalamus) jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /5 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktury mezodermalne

  Komórki mikrogleju posiadają właściwości żerne i zdolność do migracji podobnie jak histiocyty występujące w innych narządach organizmu. W trzecim tygodniu życia płodowego docierają do rozwijającego się systemu nerwowego razem z naczyniami. Są to komórki czyszczące oun.

  Naczynia oun zaopatrują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płat czołowy

  Okolica czołowa jest pod względem dojrzałości filogenetycznie najmłodsza i najbardziej wrażliwa na czynniki szkodliwe. Z tego powodu przyjmuje się, że rozległe zaniki mózgu zaczynają się zwykle od płatów czołowych (łac. lobus frontalis). Uszkodzenia przedniej części płata czołowego mogą być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /4 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rdzeń kręgowy

  Rdzeń kręgowy (łac. medulla spinalis) leży w kanale kręgowym. Górną granicę stanowi skrzyżowanie piramid. Dolna granica rdzenia kręgowego sięga do górnej krawędzi trzonu L2, na tej wysokości rdzeń kręgowy zwęża się i przechodzi w stożek rdzeniowy, który przedłuża się w nić końcową. Rdzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plastyczność kompensacyjna (naprawcza)

  Plastyczność kompensacyjna, inaczej naprawcza polega na tworzeniu połączeń synaptycznych między nietypowymi strukturami, umożliwiających częściową lub całkowitą odnowę utraconych funkcji mózgu.

  Czynnikiem ułatwiającym tę plastyczność jest degeneracja już istniejących synaps, aby mogła się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płat ciemieniowy

  Płat ciemieniowy (łac. lobus parietalis) jest głównym obszarem czuciowym kory mózgowej.

  Pole 5 i 7 należą do czuciowych pól kojarzeniowych niezbędnych do scalania czucia skórnego. Zakręt nadbrzeżny i kątowy oraz przyległe części zakrętu zaśrodkowego odpowiedzialne są za stereoagnozję (ocena...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 702

  praca w formacie txt

Do góry