Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Etiologia wczesnodziecięcego uszkodzenia mózgu

  Uszkodzenia rozwijającego się mózgu mogą występować we wszystkich jego miejscach. W motoryce wyrażają się szczególnie uszkodzenia drogi piramidowej, struktur pozapiramidowych (jądra postawy mózgu) oraz kory w zakręcie pozaśrodkowym i móżdżku, pod nazwą mózgowe porażenie dziecięce (mpdz).

  Mózgowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /4 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady wyzwalania kompleksów motorycznych odruchowej lokomocji

  Metoda terapii odruchową lokomocją opiera się na wyzwalaniu kompleksów ruchowych pod wpływem stymulacji wybranych miejsc na ciele pacjenta. U dzieci z zaburzoną ośrodkową koordynacją nerwową nie ma prawidłowego sterowania postawą, brak jest prawidłowych mechanizmów podporowo-wy-prostnych i utrudnione...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /3 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objawy zaburzeń rozwoju w pierwszym trymestrze życia

  Zaburzenie rozwoju motorycznego niemowląt w pierwszym trymestrze można rozpoznać za pomocą reakcji ułożeniowych ciała w przestrzeni. Już w pierwszych 6 tygodniach życia pojawiają się nieprawidłowe reakcje uło-żeniowe, których w żadnym okresie rozwoju motorycznego nie można uważać za...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia stosowane w opisie terapii

  W terapii neurokinezjologicznej należy określić podstawowe pojęcia, takie jak: strefa wyzwalania (stymulacji), pozycja aktywująca, oczekiwane wzorce ruchowe.

  Strefy wyzwalania kompleksów ruchowych oraz kierunki przyłożenia siły podczas stymulacji (poprzez ucisk na proprioreceptory mięśni, więzadeł...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /6 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój spastyczny

  Motoryka spontaniczna jest uboga, wyraża się dystonicznymi napadami. Nie następuje rozwój mechanizmów podporowo-wyprostnych, a dziecko pozostaje w ułożeniu noworodkowym. Często obserwuje się zaburzoną koordynację gałek ocznych w postaci zbieżnego zeza. Wszystkie odruchy wyprostne istnieją z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje ułożeniowe ciała w przestrzeni

  Sama tylko obserwacja spontanicznego zachowania niemowlęcia ani ocena odruchów prymitywnych nie wystarczają dla ustalenia diagnozy, a w ten sposób oceniony wiek rozwojowy jest zbyt mało dokładny. Kinezjologiczną diagnostyka według Vojty ocenia zdolność oun do szybkiego, natychmiastowego i adekwatnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /8 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzecia faza odruchowego obrotu. Pozycja wyjściowa i strefy stymulacji

  Stymulacja tzw. trzeciej fazy obrotu aktywuje głównie część górną mięśni brzucha, to znaczy nadbrzusze, gdy występuje wiotkość powłok z rozstępem mięśni widocznych w obrębie kresy białej. Pozycja aktywująca polega na ułożeniu dziecka na boku. Głowa i tułów, kończyny górne w pozycji wyjściowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój dyskinetyczny

  Charakterystyczna jest masywna dystoniczna odpowiedź na wzrokowe i słuchowe bodźce, tzw. napady dystoniczne.

  W rozwoju dyskinetycznym niemowląt występują najczęściej przetrwałe skrzyżowane odruchy wyprostne. Ponadto odruch Galanta i chwytny stóp wyzwala się z noworodkową intensywnością, odruch...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika badania reakcji ułożeniowych i interpretacja odpowiedzi dziecka

  Prawidłowe wzorce globalne i częściowe oraz wzorce nieprawidłowych odpowiedzi dziecka w poszczególnych reakcjach ilustrują schematycznie rysunki 9-15.

  Zgodnie z metodyką badania należy unikać oceny reakcji u dziecka rozdrażnionego, krzyczącego, głodnego, sennego, w czasie choroby, bezpośrednio po...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozważania na temat ontogenezy postawy i lokomocji

  W procesach ontogenetycznego rozwoju człowieka układ nerwowy odgrywa sterującą rolę w zakresie aktywności spontanicznej i reaktywności posturalnej pod postacią reakcji odruchowych. Rozwój motoryczny płodu przebiega w ściśle określonej kolejności według kodu genetycznego, przy czym złożone...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /5 479

  praca w formacie txt

Do góry