Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Wydzielanie się ciepła na granicy dwóch tkanek

  Należy przede wszystkim pamiętać o tym, że podczas nadźwiękawiania ciepło powstaje głównie na styku dwóch różnych tkanek przedzielonych przestrzenią. Obszary graniczne, w których najczęściej dochodzi do powstawania ciepła, to strefy przyokostnowe występujące pomiędzy twardą powierzchnią kości i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria endorfin

  Nie zamierzam szczegółowo omawiać w tej książce zagadnień neurofizjologicznych związanych z syntezą endorfin. Zagadnienia te zostały omówione w wystarczającym stopniu w odpowiednich pozycjach z literatury.

  Endorfina, budową chemiczną zbliżona do morfiny, wytwarzana jest w organizmie, gdy odczuwamy ból...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /2 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prąd interferencyjny

  Odrębność prądów interferencyjnych polega na tym, że są one wynikiem skrzyżowania dwóch prądów wielkiej częstotliwości (np. 4000 i 4100 Hz). W wyniku nałożenia dwóch prądów' wypadkowa częstotliwość powstająca w wyniku zniesienia/wzmocnienia w punkcie skrzyżowania lub jego pobliżu wynosi 100...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /2 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt ścinania

  Efekt ścinania polega na zmianie kształtu fali z podłużnego na poprzeczny, podobnie jak wtedy, gdy miech akordeonu faluje szybko w górę i w dół. Fala poprzeczna o częstotliwości 1 MHz wytwarza duże ilości ciepła. W ograniczonej przestrzeni pomiędzy kością i okostną nie ma wystarczająco dużo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektrostymulacja metodą „rosyjską”

  Metoda „rosyjska” polega na elektrostymulacji prądem o częstotliwości 2400--2500 Hz i różnej długości impulsów przy napięciu wynoszącym 100-500 V. Metodę tę uważa się za skuteczny sposób leczenia kontuzji sportowych. Nie wiadomo, czy jest to wynikiem podwyższonego progu wrażliwości na ból...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /2 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultrafonoforeza

  Nazwą ultrafonoforeza określa się wprowadzanie związków chemicznych do ustroju dzięki energii ultradźwięków. Ten nieinwazyjny zabieg jest często błędnie porównywany z jonoforezą. Jednak ten drugi zabieg polega na transferze jonów, natomiast podczas ultrafonoforezy obserwuje się ruch cząsteczek. Są to...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /3 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amplituda prądu (natężenie)

  Uważam, że, bez względu na stosowaną metodę, w praktyce klinicznej należy przestrzegać tradycyjnej zasady „do uzyskania widocznych skurczów dobrze znoszonych przez pacjenta”. Próg tolerancji pacjenta ma zawsze największe znaczenie, jednak podczas każdego zabiegu powinny występować widoczne lub wyczuwalne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stymulacja prądem elektrycznym

  Terminologia związana z elektrostymu-lacją jest, mówiąc oględnie, niejasna. Od wielu lat w każdej pracy związanej z tą dziedziną elektrostymulację nerwów oddziela się od stymulacji mięśni. Trudno jest jednak zaobserwować tę różnicę w praktyce klinicznej, przez co określenie „niejasna” jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /2 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści z przegrzewania

  Dla licznych naukowców i klinicystów przegrzewanie jest najważniejszym z 4 rodzajów biologicznego działania ultradźwięków wykorzystywanych w medycynie. Efekt cieplny często nazywa się ciepłem ultradźwiękowym lub diatermią ultradźwiękową, przy czym ten drugi termin jest zdecydowanie nieodpowiedni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /2 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gojenie się ran

  Zwykłe światło widzialne nie przenika przez skórę ani położone pod nią tkanki. Jedynie siatkówka ma zdolność do pochłaniania światła widzialnego. Jak już wcześniej wspomniano, promieniowanie podczerwone jest absorbowane na głębokości 3 mm, a nadfioletowe - 1 mm. Z badań naukowych wynika, że pasmo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /1 655

  praca w formacie txt

Do góry