Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Pierwszy trymestr: stabilizacja uniesionej głowy

  Dziecko bezpośrednio po urodzeniu określanejest jako noworodek. Okres noworodkowy trwa2 tygodnie. Postawę ciała noworodka charakteryzujeułożenie zgięciowe. Jest to postawa,którą można uważać za pochodną zarównowcześniejszego ułożenia płodowego, jak i właściwądla stopnia rozwoju układu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test przesiewowy rozwoju motorycznego według Milaniego-Comparettiego

  Test ten został opracowany przez włoskichneurologów, Milaniego-Comparettiego i Gidoniego[11]. Oryginalne obliczenia zmodyfikowałzespół Meyer Children's Rehabilitation Institute,University of Nebraska Medical Center [12].Obecna wersja testu, będąca jego trzecim wydaniem[13], wnosi dodatkowe informacje o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /2 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawrócona pozycja ciała

  W pozycji nawróconej noworodek układa sięw zgięciu, z głową zrotowana na jedną stronę.Potrafi unieść i rotować głowę z jednej strony nadrugą. Położony w pozycji nawróconej zdolnyjest do utrzymania nie zakrytych ust i nosa,a więc swobodnego oddychania. Na początkupierwszego trymestru kończyny górne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /1 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Denver II

  Rozwojowy test przesiewowy Denver (DenverDevelopmental Screening Test — DDST) [15],opracowany przez Frankenburga i Doddsaw 1967 roku, był powszechnie stosowany nacałym świecie w celu rozpoznawania opóźnieńrozwojowych. Był on adaptowany i restandaryzowanyw wielu krajach. Z pewnością właśniez powodu tak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /3 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój motoryczny

  Co to jest rozwój motoryczny? Dlaczego naukao rozwoju motorycznym jest ważną dla fizjoterapeuty?Dlaczego należy uczyć się o rozwojumotorycznym, jeśli nie zamierza się pracowaćz dziećmi? Czy jakakolwiek z tych informacjijest przydatna w praktyce klinicznej spoza pediatrii?Pytania te są często stawiane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /2 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przenikanie jonów

  Głębokość przenikania wynosi z reguły mniej niż 1 mm. Pochłonięte jony przenikają następnie głębiej dzięki zjawisku włoso-watości i transportu aktywnego (przezbło-nowego). Największe stężenie jonów w ustroju występuje dokładnie w miejscu przyłożenia elektrody czynnej. Jony są przechowywane w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oparzenia substancjami chemicznymi

  Przyczyną tego typu oparzeń jest z reguły wydzielanie się zbyt dużych ilości wodorotlenku sodu na katodzie. Wodorotlenek sodu, znany wszystkim jako ług sodowy, jest przyczyną trudno gojących się ran powstałych w wyniku rozpuszczenia tkanek. Skutki działania ługu, w postaci uniesionych ponad...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwagi, zastrzeżenia i zalecenia

  Czytelnik zauważył zapewne, że na liście zalecanych jonów nie ma deksametazonu (fosforan sodowo-deksametazonowy z li-dokainą lub bez). Z mojego doświadczenia wynika, że deksametazon nie jest bardziej skuteczny niż hydrokortyzon 0,5-1%, a w dodatku ten drugi związek jest tańszy i dostępny bez recepty...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /6 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Peyroniego

  Jeżeli leczenie podejmuje się we wczesnej fazie choroby, należy zastosować jonofore-zę hydrokortyzonu, która zmniejsza nasilenie procesu zapalnego i przykry dla pacjentów dyskomfort. W postaci przewlekłej ból jest minimalny, jednak hydrokortyzon, będący również środkiem przeciwzapalnym, nadal działa na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prąd dwufazowy

  Produkowane obecnie urządzenia wytwarzają najczęściej prąd dwufazowy, składający się z fazy dodatniej i ujemnej. Impulsy mogą mieć przebieg kwadratowy, prostokątny, sinusoidalny lub trójkątny (szpilkowy) (patrz ryc. 5-12). Zwykle dąży się do tego, aby fazy dodatnia i ujemna były sobie równe, tak aby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /25.04.2014 Znaków /1 377

  praca w formacie txt

Do góry