Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Ocena dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym

  diagnostyczneji leczniczej konieczne jest, aby terapeucibyli wyczuleni na możliwość występowaniaubytków neurologicznych u każdego niemowlęcialub dziecka z opóźnionym rozwojem lubtrudnościami w zachowaniu (behavioral difficulties).Według Kitchena u 10% noworodkówz małą masą urodzeniową ważących 500...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /5 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odruchy prymitywne

  Brak jest zgodności w literaturze odnośnie doodruchów prymitywnych — ich wiodącej roliw diagnostyce niemowlęcia. Scherzer i Tscharnuterpodali dane dotyczące wywoływania odruchów:Moro, chwytnego, brodawkowego,ssania, asymetrycznego tonicznego odruchuszyjnego [15]. Każdy z tych odruchów utrzymującysię...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stabilizatory nadkostkowe

  Stabilizatory nadkostkowe (supramalleolarmolded orthosis — SMO) stosuje się u dzieci,u których konieczna jest stabilizacja stawuskokowego, jednakże z możliwością ograniczonegoruchu goleni. Stabilizacja uzyskana dziękitakiej ortezie jest mniejsza niż przy zastosowaniutypowej odlewowej Ortezy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie wodogłowia

  Po zamknięciu rany grzbietu 10% dzieci pousunięciu szwów opuszcza szpital bez żadnychdalszych komplikacji. U pozostałych 90% dochodzido powstawania wodogłowia w trakciekolejnych kilku dni lub tygodni. Po zamknięciurany naturalny przepływ płynu mózgowo-rdzeniowegojest niemożliwy, a jego ciśnienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /5 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Boczne skrzywienie kręgosłupa

  Hydromielia i zakotwiczenie się rdzenia powinnybyć zawsze podejrzewane, gdy rozwija sięskolioza u dziecka z uszkodzeniem rdzeniaponiżej Thl2. Dziecko z wyższym poziomemuszkodzenia nie ma aktywnej muskulatury tułowia,aby neutralizować siłę ciążenia i zawszewystępuje u niego ryzyko bocznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /3 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje nowotworów złośliwych u dzieci

  Nowotwory wieku dziecięcego różnią się odwystępujących w dorosłej populacji. Doroślinajczęściej chorują na raka płuc, piersi, jelitagrubego i skóry. U dzieci najczęściej stwierdzasię białaczki, guzy płodowe i mięsaki.

  Do najbardziejtypowych należą:

  • białaczka,

  • guzy ośrodkowego układu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białaczka

  Przyczyną białaczki (leukemia) jest złośliwyproces toczący się w szpiku kostnym — galaretowatejsubstancji wypełniającej jamy szpikowewewnątrz kości [7]. W szpiku kostnym powstajewiele elementów morfotycznych krwi: krwinkiczerwone (erytrocyty), płytki krwi (trombocyty)i krwinki białe (leukocyty).

  W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /3 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena noworodka

  Pierwszym i podstawowym krokiem przed rozpoczęciemewentualnej rehabilitacji jest dokładnaocena dojrzałości neurologicznej dzieckai jego zachowań. Rozwój każdego dziecka,donoszonego, czy też wcześniaka, przebiegawedług pewnych stałych schematów. Dzięki temu można w określonym czasie rozwojuoczekiwać...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /3 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skala Apgar

  Ocena według tego systemu polega na obserwacjizadanych cech zachowania się noworodkaw 1. i 5. minucie po porodzie. W szczególnychprzypadkach ocenę powtarza się jeszcze po 10i 15 minutach od urodzenia. Uzyskanie przezdziecko 8 i więcej punktów w 1. minucie świadczyo jego bardzo dobrym stanie. Wynik 0—2punkty...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kliniczna ocena wieku ciążowego noworodka

  Najszerzej uznawanym systemem oceny klinicznejwieku ciążowego noworodka jest metodazaproponowana przez Dubowitza, Dubowitzai Goldberga [63]. Polega ona na obserwacji 11zadanych cech zewnętrznych i ocenie 10 kryteriówneurologicznych. Obserwowane objawyodpowiadają dojrzałości płodu. Wynik całkowitejoceny jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /642

  praca w formacie txt

Do góry