Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zapalenie skórno-mięśniowe

  Zapalenie skórno-mięśniowe (dermatomyositis)jest rzadką chorobą skóry i mięśni. Mięśnie,szczególnie usytuowane dogłowowo, ulegają zapaleniu i stają się słabe. To osłabienie powodujeproblemy przy wchodzeniu na schodyi wstawaniu z poziomu podłogi. Skóra jestczerwona i błyszcząca, z polami suchych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /2 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrzywienie boczne kręgosłupa

  Skrzywienie boczne kręgosłupa (skolioza) zdefiniowanojako wygięcie w płaszczyźnie czołowejz komponentą rotacyjną. Może wystąpić naograniczonej długości lub obejmować praktyczniecały kręgosłup. Stopień nasilenia skrzywieniaprzybiera wartości od umiarkowanego dociężkiego. Występowanie u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /3 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testowanie czucia powierzchniowego

  Dokładne badanie słuchu sensorycznego możebyć wykonane zarówno szybko, jak i szczegółowo.Każde dziecko z problemem ortopedycznym,w którym istnieje możliwość uszkodzeniadróg czuciowych, powinno mieć rutynowo wykonanetakie badanie. Szczególne znaczenie maono przed i po operacji oraz — jeśli to możliwe—...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obojczyk

  Obojczyk stanowi jedną z najczęściej łamanychkości, zwykle dochodzi do złamania w jegośrodkowej części. Obojczyk stanowiący jedynepołączenie kostne między obręczą barkowąi tułowiem jest narażony na złamanie, gdy siłazewnętrzna działa na wyprostowaną rękę, łokiećlub bark. Złamanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzone zwichnięcie biodra

  Wrodzone zwichnięcie biodra (congenital hipdislocation — CHD) występuje u 2—3 dzieci na1000 żywych urodzeń. Stosunek procentowydziewcząt do chłopców ma się jak 5 : 1. Wada taczęściej występuje po porodach pośladkowych,pierwszorazowych i częściej dotyczy biodra lewego.Rasa biała jest bardziej narażona...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /2 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Hodgkina

  Jest to złośliwy proces nowotworowy rozwijającysię początkowo w obwodowych węzłachchłonnych [20]. Najczęściej występuje między20. a 30. rokiem życia, częściej wśród mężczyzn[21]. Pierwszymi objawami są niebolesne obrzękiszyi, okolicy pachwiny lub pachy. W leczeniustosuje się radioterapię...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepożądane skutki chemioi radioterapii

  Zarówno chemioterapeutyki, jak i promieniowaniejonizujące działają leczniczo w wynikuhamowania zdolności namnażania się szybkorosnących komórek nowotworu. Niestetyw praktyce niemożliwe jest skierowanie ichdziałania wyłącznie na komórki patologiczne,w związku z czym ulegają mu również szybkorosnące...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chłoniaki nieziarnicze

  Chłoniaki z tej grupy najczęściej występująw jamie brzusznej lub śródpiersiu [20]. Najczęściejchorują dzieci w wieku 7—11 lat [22], a takżeczęściej chorują mężczyźni niż kobiety [21].Początkowe objawy mogą być niespecyficzne,bóle brzucha, obrzęki w okolicy twarzy i szyi,trudności przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rdzeniaki

  Rdzeniaki (medulloblastoma) występują najczęściejw móżdżku. Stanowią 10—20% pierwotnychguzów o.u.n. [15]. Pierwszymi objawamisą oznaki podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego[19] (por. tab. 6.2) i niezborność[18]. Leczenie polega na usunięciuguza i uzupełniającym napromienianiu, ponieważjest on...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost i rozwój płuc

  Krótki przegląd głównych etapów rozwoju płucbędzie przydatny do omówienia związków międzychorobą a wzrostem płuc. Omówione zostanąrównież niektóre aspekty wzrostu (ilościowego)pęcherzyków płucnych.Najwcześniejszym etapem rozwoju płuc jestpojawienie się w czasie okresu zarodkowego,który zaczyna się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /29.04.2014 Znaków /4 766

  praca w formacie txt

Do góry