Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Wpływ kompleksowego usprawniania z uwzględnieniem krioterapii ogólnoustrojowej na stan napięcia mięśniowego u chorych na stwardnienie rozsiane

  Stwardnienie rozsiane (SM) jest chorobą przewlekłą, która u ogromnej większości chorych (ok. 90%) powoduje kliniczne objawy uszkodzenia układu nerwowego. Niesprawność pojawia się u 75% chorych, natomiast upośledzenie środowiskowe dotyka 69% [1], Liczba hipotez odnośnie przyczyn SM rośnie, lecz nadal...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /02.05.2014 Znaków /6 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Możliwości wykorzystania kriostymulacji w rehabilitacji chorych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego

  Piśmiennictwo dotyczące krioterapii jest bardzo obszerne, jednak wskazania odnoszą się głównie do chorób reumatycznych, chorób zwyrodnieniowych stawów, urazów i ich powikłań, obrzęków i bólu miejscowego. U chorych z tych grup stosowane są m.in. chłodne okłady i zawijania, pocieranie kawałkami lodu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /02.05.2014 Znaków /11 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy stosuje się krioterapię

  Krioterapia (a także kriochirurgia) ma liczne zastosowania medyczne i weterynaryjne. Leczniczo stosuje się lokalną i ogólnoustrojową krioterapię:

  •    w kompleksowej terapii chorób reumatycznych, zwyrodnieniowych, reumatyzmie tkanek miękkich (fibromialgia);

  •    w schorzeniach zwyrodnieniowych pierwotnych i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /02.05.2014 Znaków /1 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrojowe skutki schładzania całego organizmu

  Głównym skutkiem działania zimna na organizm w trakcie kriozabiegu jest obniżenie się ciepłoty skóry nawet o kilka stopni Celsjusza. Na początku po zaaplikowaniu zimna następuje gwałtowny spadek temperatury skóry i tkanek podskórnych. Obniża się także temperatura mięśni, ale znacznie wolniej [28]...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /02.05.2014 Znaków /5 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krioterapia ogólnoustrojową. Wskazania i przeciwwskazania, przebieg zabiegu i jego skutki fizjologiczne i kliniczne

  Historia leczniczego stosowania zimna jest chyba tak stara, jak ludzkość i medycyna. Leczenie zimnem stosowali już starożytni Egipcjanie około 2500 lat p.n.e. Hipo-krates zalecał hipotermię w celu zmniejszenia obrzęku, krwawienia i bólu i zaobserwował, że zimno ma właściwości analgetyczne. Fakty te...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /02.05.2014 Znaków /13 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komputerowa akwizycja i obróbka obrazów termowizyjnych w ocenie skutków oddziaływania niskich temperatur

  Postęp wiedzy i nowe osiągnięcia techniczne powodują, że poszukuje się nowych metod kojarzenia informacji uzyskiwanych różnymi sposobami. Dzięki bezpośrednim związkom optoelektroniki i mikroelektroniki procesy przetwarzania informacji ulegają skróceniu, a możliwości analityczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /02.05.2014 Znaków /2 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrofia miotoniczna

  Dystrofia miotoniczna (myotonic dystrophy— MTD) jest chorobą dziedziczną. Dziedziczeniejest autosomalne i dominujące, a gen odpowiedzialnyza jej powstanie jest zlokalizowanyna chromosomie 19. Przy typowym przebieguchoroby pierwsze objawy pojawiają sięw okresie dorastania. Należą do nich: nadmiernenapięcie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /3 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystrofia twarzowo-łopatkowo-barkowa

  Dystrofia twarzowo-łopatkowo-barkowa (fascioscapulohumeraldystrophy — FSH) może sięobjawiać w każdym wieku, od wczesnego dzieciństwado starości. Jest chorobą dziedziczonąautosomalnie i dominująco Uszkodzenie dotyczygenu znajdującego się na chromosomie 4.Początkowo choroba dotyczy mięśni twarzy i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /3 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

  Jedną z chorób stawów kręgosłupa występującąu dzieci jest ich zesztywniające zapalenie (ankylosingspondylitis) [27]. Zesztywnienie połączonez pogłębieniem kifozy piersiowej jesttypowym objawem tej choroby. Zajęte mogąbyć również stawy obojczyka i żebrowo-kręgowe,a także duże stawy kończyn...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twardzina skóry

  Twardzina skóry (scleroderma), zwana takżestwardnieniem uogólnionym, jest wyrazem patologiimałych naczyń krwionośnych i tkankiłącznej. Na obraz kliniczny składają się stwardnieniei ścieńczenie skóry oraz wielonarządowezmiany zapalne. Mięśnie, stawy, serce, płuca,przewód pokarmowy i nerki mogą być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /30.04.2014 Znaków /1 429

  praca w formacie txt

Do góry