Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Oligosacharydy

  Oligosacharydy zawierają 2-10 cukrów prostych i w większości powstają w wyniku częściowego rozpadu polisacharydów. Dwucukry (disacharydy) są związkami składającymi się z dwóch cukrów prostych, połączonych wiązaniem glikozydowym. Najbardziej istotne w żywieniu ludzi spośród dwucukrów są laktoza —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Termogeneza

  Na wysokość całodobowych wydatków energetycznych człowieka (całkowitą przemianę materii), obok metabolizmu podstawowego, ma wpływ proces lennogenezy, czyli produkcji ciepła. Człowiek zaliczany do organizmów stałocieplnych zmuszony jest utrzymywać stalą temperaturę ciała. Najłatwiej osiągnąć to w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polisacharydy

  Polisacharydy, które są wielkocząsteczkowymi polimerami cukrów prostych w roślinach i zwierzętach, spełniają rolę strukturalną lub są formą zmagazynowania energii. Należące do tej grupy pentozany (arabinian i ksylan) składają się odpowiednio z pentoz, arabinozy lub ksylozy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywność fizyczna

  Aktywność fizyczna jest kolejnym elementem składowym całkowitej przemiany materii, w istotny sposób rzutującym na wysokość całodobowych wydatków energetycznych człowieka. Znaczne wahania poziomu tych wydatków, sięgające kilkudziesięciu procent w stosunku do PPM, wynikają właśnie ze zróżnicowania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liponeogeneza

  Liponeogeneza, czyli synteza de novo kwasów tłuszczowych w organizmie człowieka odbywa się głównie w komórkach wątroby, chociaż enzymy zdolne ją przeprowadzać znajdują się także w adypocytach. Przeciętny, zdrowy, dorosły człowiek w ciągu minuty jest zdolny do syntezy ponad 2 mg kwasów tłuszczowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spożycie węglowodanów a zdrowie

  Zachodzące w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce zmiany w strukturze spożycia żywności (tab. 4.1.5) zbliżają nasz model żywienia do krajów wysoko rozwiniętych, w których dietę charakteryzuje nadmierny udział produktów dostarczających tłuszczów kosztem produktów obfitujących w węglowodany. W zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola ilości przyjmowanej energii

  Głód i sytość to dwa podstawowe odczucia determinujące przyjmowanie pokarmu. Odczucia te kontrolują dwa ośrodki znajdujące się w części mózgu zwanej podwzgórzem, do której docierają sygnały motoryczne, metaboliczne, hormonalne i termiczne (omówione szczegółowo w rozdziale 2.LI), które współtworzą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lipogeneza

  Lipogeneza, czyli synteza triacylogłiceroli, zachodzi w organizmie człowieka z wykorzystaniem kwasów tłuszczowych uwalnianych z chylomikronów i iipo-protein wątrobowych oraz kwasów tłuszczowych syntetyzowanych w organizmie. Zwiększanie się ilości tłuszczu w ciele ma miejsce wówczas, gdy tempo syntezy tego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapotrzebowanie organizmu na węglowodany

  Organizm człowieka preferencyjnie wykorzystuje węglowodany jako źródło energii. Dlatego jedząc dziennie od 50 do 100 g przyswajalnych węglowodanów zapobiega się nadmiernemu katabolizmowi białka tkankowego, co ma szczególne znaczenie praktyczne w okresie wzrostu organizmu i rekonwalescencji (odbudowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /2 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja do niedożywienia

  W warunkach niedożywienia kalorycznego, będącego efektem niedostatecznego zaopatrzenia organizmu w pokarmowe źródła energii (głównie węglowodany i tłuszcze), ulegają obniżeniu trzy komponenty wydatków energetycznych. Po pierwsze, w warunkach niedożywienia niższe jest. cieplotwórcze działanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mirela Dodano /05.05.2014 Znaków /3 849

  praca w formacie txt

Do góry