Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Skład chemiczny jąderka

  Jądcrko zawiera prawie 20% całkowitej ilości jądrowego RNA. Badania histochemiczne wykazały, że białka jąderka są niejednorodne, występują w nim zarówno białka kwaśne, jak i zasadowe. Część białek zasadowych jąderka to histony; duża część ma charakter podobny do białek rybosomalnych. Istnieje...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jądro komórkowe

  Wielkość jądra (nucleus) jest wprost proporcjonalna do wielkości cytoplazmy. Większość komórek ma jedno jądro, choć znane są także komórki dwu- lub wielojądrzaste (wątroba, chrząstka, osteoklasty). Umiejscowienie jądra w komórce jest zmienne, najczęściej jest ono położone w najbardziej aktywnej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aparat Golgiego

  Aparat Golgiego (stref a Golgiego ) lub aparat siateczkowy wewnętrzny Golgiego składa się z drobnych kulistych tworów, zwanych ciałkami Golgiego, rozproszonych w cytoplazmie komórkowej w pobliżu jądra lub łączących się w niteczki albo siateczki . Siateczka taka, dobrze widoczna po impregnacj i srebrem lub...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /4 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siateczka szorstka

  Siateczk a szorstk a (reticulum granulosum) występuje w różnych ilościach we wszystkich komórkach. Na zewnątrz błon leżą ziarenka średnicy ok. 15,0 nm, zwane rybosomami . Utworzone są one w przeważającej części z kwasu rybonukleinowego; biorą czynny udział w procesie syntezy białka (p. dalej) i tam...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siateczka gładka

  Siateczk a gładk a (reticulum agranulosum) jest to labirynt błon i rureczek silnie pofałdowanych. W komórkach syntetyzujących steroidy występują one częściej (znaleźć je można także w mięśniach poprzecznie prążkowanych i w komórkach wątrobowych) . Przypisuje się im powiązanie z enzymami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siateczka śródplazmatyczna

  Siateczka śródplazmatyczna (reticulum cytoplasmaticum) charakteryzuje się występowaniem podwójnych błon. Odstęp pomiędzy błonami jest nawet w prawidłowych komórkach zmienny, tym bardziej zmienia się on w różnych stanach czynnościowych komórki . Wahania te sięgają od 10 do 100 um. Długości tych błon...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heterofagia

  Proces ten związany jest z pobieraniem wielu substancj i o cząsteczce wielkości przynajmniej 5,0 nm. Zachodzi on na drodze fagocytozy lub pinocytozy. Wodniczki, które powstają podczas tego zjawiska, zawierają wewnątrz pobrane substancje i nazywamy je fagosomami . Dalsza przemiana pobranych (sfagocytowanych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lizosomy

  Lizosomy są to organelle komórkowe bogate w enzymy. Zawierają one przede wszystkim hydrolazy działające w pH kwaśnym. Lizosomy nie są strukturami stałymi , niezmiennymi , jak jądro komórkowe lub mitochondria. Dlatego też nie jest łatwo zidentyfikować je w komórce na podstawie kryteriów jedynie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mitochondria

  Ważnym rodzajem organell i są mitochondria (mitos = nitka, kondros = ziarno). W mikroskopie elektronowym stwierdzono, że mitochondria mogą mieć różne kształty. Najczęściej występują w postaci owalnej , czasem kulistej lub nitkowatej , mogą mieć także kształ t blaszkowaty lub wydłużonego walca...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikrotubule

  Mikrotubulesąt o długie, cienkie, dość silne rureczki . Ich średnica wynosi ok. 24 nm, grubość 5 nm, średnica światła 14 nm. Długość poszczególnej mikrotubul i nie jest stała. Mikrotubule mogą w komórce leżeć pojedynczo lub układać się w pęczki. Liczne mikrotubule są skierowane do centriol i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /1 163

  praca w formacie txt

Do góry