Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Okostna

  O kostna {periosteum) jest błoną włóknistą, w której można wyróżnić dwie warstwy: zewnętrzną, bogatszą we włókna kolagenowe i sprężyste, i wewnętrzną, tzw. rozrodczą (kambialną), bogatszą w komórki. Komórki warstwy rozrodczej, osteoblasty, mają zdolność wytwarzania tkanki kostnej, dzięki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka kostna zbita

  Tkanka kostna zbita (textus osseus compactus) różni się od gąbczastej zwartym układem swych blaszek kostnych. Miejsce nieregularnych jam szpikowych zajmują w niej liczne kanały, którymi biegną naczynia krwionośne kości. Naczynia te wchodzą do kości z unaczynionej błony okostnej poprzecznymi k a n a ł...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka kostna gąbczasta

  Tkanka kostna gąbczasta (textus osseus spongiosus). Blaszki kostne istoty gąbczastej, łącząc się ściśle z sobą, tworzą grube beleczki, płytki i różnokształtne bryły. Te z kolei wiążą się w sieci o strukturze uwarunkowanej działaniem sił mechanicznych, którym w ustroju podlega kość. W...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blaszka kostna

  Blaszka kostna (lamella ossea), element strukturalny istoty kostnej, zbudowana jest z istoty międzykomórkowej, w skład której wchodzą cienkie pęczki włókien klejodajnych spojonych istotą podstawową (substantia fundamentalis ossea) zawierająca sole mineralne. W istocie międzykomórkowej rozmieszczone są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka kostna

  Tkanka kostna jest głównym składnikiem szkieletu organizmu dorosłego. W zarodku pojawia się ona w końcu drugiego miesiąca.

  Tkankę kostną ostatecznie ukształtowaną charakteryzuje wysoki stopień twardości, zawiera ona bowiem 60—70% składników mineralnych, głównie soli wapnia, i ma dużą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrząstka włóknista

  Chrząstka włóknista (cartilago hyalinofibrosa) jest zbliżona swą budową do zbitej tkanki łącznej. Wśród grubych pęczków włókien klejodajnych znajdują się najczęściej ułożone szeregami typowe komórki chrzęstne, otoczone torebkami. Ten rodzaj chrząstki widzimy np. w krążkach międzykręgo-wych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrząstka sprężysta

  Chrząstka sprężysta (cartilago collagenoelastica) różni się od szkieletowej tym, że w jej istocie międzykomórkowej znajdują się głównie włókna nie kolagenowe, lecz sprężyste, tworząc gęste siateczki. Taką budowę mają: chrząstka małżowiny usznej, trąbki słuchowej i niektóre chrząstki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrząstka szklista

  Chrząstka szklista (textus cartilagineus hyalinus) po ukończeniu wzrastania ustroju utrzymuje się w przymostkowych częściach żeber, na stawowych powierzchniach kości i w ścianach dróg oddechowych. Tkankę tę charakteryzuje stałość konsystencji, nieznaczny stopień twardości (daje się krajać...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /3 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka chrzęstna

  Tkanka chrzęstna (textus cartilagineus). Tkanka chrzęstna wytwarza się z tkanki łącznej zarodkowej; proces ten rozpoczyna się już w piątym tygodniu życia zarodka. W ogniskach chrzęstnienia komórki mezenchymy tracą wypustki, łączą się w układy zwarte, po czym znów się wyodrębniają przez...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka siateczkowa

  Tkanka siateczkowa (textus conjunctwus reticularis) składa się z komórek gwiazdkowatych, podobnych pod wieloma względami do histiocytów. Są one zdolne do fagocytozy i pinocytozy oraz do magazynowania koloidalnych substancji, m.in. barwników koloidalnych. Komórki te wraz ze swymi wypustkami tworzą sieci. W...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /866

  praca w formacie txt

Do góry