Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Wzrost

  Skala wahań fizjologicznie prawidłowej długośei ciała dorosłego człowieka dla wszystkich ras ludzkich wynosi wg Martina (1928) od 121 do 200 cm. Przeciętny wzrost dla całego gatunku Homo sapiens wynosi dla mężczyzn 165 cm, dla kobiet 154 cm. Występuje więc wyraźna różnica płciowa, która...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /2 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrastanie

  Wzrastanie oznacza nie tylko rozwój długościowy i rozwój masy ciała, ale również przebudowę całego ustroju. Przebudowa ta. wywołana wpływami hormonalnymi, przejawia się w zmianach proporcji ciała, jak to zobaczymy niebawem, we wzrastającym kostnieniu, w przygotowaniu do czynności płciowych, w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /6 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład krwi obwodowej

  Skład krwi obwodowej, krążącej w naczyniach krwionośnych. Najliczniejszym morfotycznym elementem są krwinki czerwone (erytrocyty); w jednym mililitrze sześciennym jest ich przeciętnie u mężczyzn 5 milionów, u kobiet 4,5 miliona. Na tę samą objętość krwi przypada krwinek białych 6—8 tys., w tym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płytki krwi

  Płytki krwi (thrombocyti). W szpiku występują w nieznacznej ilości wielkie komórki, zwane megakariocytami (megacaryocyti). Mają one bardzo przewężone, duże jądro i w cytoplazmie bardzo liczne, barwiące się ażurem ziarnistości (azurochłonne): drobne, skupione w grupy ziarenka. Na obwodzie komórki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwinki białe bezziarniste

  Krwinki białe bezziarniste, czyli agranulocyty. W szpiku powstają one w ilości niewielkiej z komórek siateczki, w dwóch postaciach: jako limfocyty i jako monocyty. Głównym miejscem ich powstawania jest jednak tkanka siateczkowata narządów limfatycznych: grudek (np. jelit) i węzłów chłonnych, grasicy i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwinki białe ziarniste

  Część hemocytoblastów szpiku przybiera charakter elementów macierzystych krwinek białych ziarnistych. Są to podobne do hemocytoblastów tzw. mieloblasty; te z kolei różnicują się w trzech kierunkach: jedne, najliczniejsze, wytwarzające w cytoplazmie ziarnistości barwiące się barwnikami obojętnymi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /2 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czerwone krwinki

  Drugim rodzajem ciałek krwi obwodowej wytwarzanych w narządach krwiotwórczych są krwinki b i a łe (leukocyty). Wyróżniamy dwa ich typy: krwinki białe ziarniste, czyli granulocyty, które zawierają w cytoplazmie ziarnistości, i krwinki białe bezziarniste, czyli agranulocyty, które ziarnistości takich...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /2 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szpik kostny

  Szpik kostny (medulla ossium; p. dalej — budowa kości), który zawiera tkankę krwiotwórczą, nosi nazwę szpiku czerwonego (medulla ossium rubra). U noworodka jest on we wszystkich jamach szpikowych kości, później ustępuje częściowo miejsca szpikowi żółtemu (medulla ossium flava), w którym przeważają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krew

  Krew (sanguis, hema) jest tkanką płynną, nieprzezroczystą, barwy żywoczerwonej. W skład jej wchodzi płynne, prawie bezbarwne osocze krwi (plasma sanguinis; plasma = coś ukształtowanego) i tzw. elementy morfotyczne, tzn. komórki krwi i twory pochodzenia komórkowego1. Morfotyczne elementy krwi powstają w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komórki wyściółki

  Komórki wyściółki — ependymocyty, zwane także glejem nabłonkowym — wyścielają od wewnątrz światło kanału środkowego w rdzeniu kręgowym oraz komór mózgu. Od strony światła kanału, tj. na swej wolnej powierzchni, mają drobne włoski i nazywają się komórkami wyściółki migawkowymi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /898

  praca w formacie txt

Do góry