Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Układ nerwowy mózgowo-rdzeniowy

  Układ nerwowy mózgowo-rdzeniowy reguluje stosunek człowieka do świata zewnętrznego (np. pracę mięśni szkieletowych lub czucie powierzchniowe); z punktu widzenia czynnościowego możemy więc go nazwać układem somatycznym, w przeciwieństwie do układu wegetatywnego, czyli autonomiczne go...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ nerwowy

  Układ nerwowy (systema nervosum) składa się z układu nerwowego ośrodkowego [systema nervosum centrale), w którym odróżniamy mózgowie i rdzeń kręgowy, oraz układu nerwowego obwodowego (systema nervosum periphericum), do którego zaliczamy nerwy czaszkowe1, nerwy rdzeniowe i ich zwoje.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ naczyniowy

  Układ naczyniowy (systema vasorum) składa się z układu krwionośnego (serce i naczynia krwionośne: tętnice, żyły, naczynia włosowate) i chłonnego (naczynia chłonne, śledziona i narządy chłonne). Układ krwionośny rozprowadza krew, zawierającą składniki odżywcze i tlen, po całym ustroju...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ wewnątrzwydzielniczy

  Układ wewnątrzwydzielniczy, czyli dokrewny (systema endocrinum\ endon = wewnątrz, krino - wydzielam), składa się z gruczołów o wewnętrznym wydzielaniu, czyli do-krewnych (tarczyca, przysadka, nadnercza i inne), które swą wydzielinę, hormony, oddają bezpośrednio do ki-wi i chłonki. Z tego też powodu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ moczowo-płciowy

  Układ moczowo-płciowy (systema urogenitale). Narządy moczowe i narządy płciowe wiążą się z sobą swym pochodzeniem oraz niektórymi wspólnymi częściami i z tego względu pomimo różnorodności czynnościowej możemy je połączyć w jeden układ. Zadanie narządu moczowego (nerki i drogi moczowe)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ oddechowy

  Układ oddechowy (systema respiratorium) składa się z dróg oddechowych (jama nosowa. gardło, krtań, tchawica, oskrzela) i z właściwego narządu oddechowego — płuc. Doprowadza on tlen do krwi i usuwa dwutlenek węgla, wytwór przemiany gazowej szkodliwy dla ustroju.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ trawienny

  Układ trawienny (pokarmowy, systema digestorium) składa się z przewodu pokarmowego (jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelita), wielkich gruczołów jamy brzusznej (wątroba, trzustka) i innych narządów, jak język, zęby itd. Przerabia on pobrane pożywienie na substancje niezbędne do przemiany...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ mięśniowy

  Układ mięśniowy (systema musculorum) składa się z mięśni, które kurcząc się przeważnie pod wpływem naszej woli powodują ruchy kośćca. Układ ten stanowi czynny aparat ruchu, aparat poruszający. Dalszym więc działem anatomii jest nauka o mięśniach szkieletowych (miologia).

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ szkieletowy

  Układ szkieletowy (systema skeletale), zbudowany z kości, stawów i więzadeł, stanowi bierny układ ruchu, aparat poruszany, a poza tym służy za osłonę i podporę części miękkich ciała. Nauka o kościach (osteologia), stawach (artroiogia) i wię-zadłach (syndesmologia) stanowi pierwszy dział...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAN BUDOWY CIAŁA LUDZKIEGO

  Człowiek, podobnie jak większość kręgowców, jest zbudowany symetrycznie; płaszczyzna pośrodkowa dzieli ustrój na dwie symetryczne połowy, anty mery (anty = przeciw, meros = część), prawą i lewą, które są przeważnie zwierciadlanym odbiciem jedna drugiej.

  Innego rodzaju jest zróżnicowanie wzdłuż...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 069

  praca w formacie txt

Do góry