Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Kończyna dolna

  Kończynę dolną dzielimy na okolice (regiones): m iedn iczą (co.rae*). pośladkową (glutealis). podpachwinową (subinguinalis* ). krętarzową Urochanterica'), uda przednią, tylną, przyśrodkową i boczną (femoralis ant., post., med. et lat.), kolana przednią i tylną (genus ant. et post.), goleni...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kończyna górna

  Kończyna górna ma okolice (regiones): barkową (acromialis), na ram lenną (deltoidea), ramienia przednią, tylną, przy środkową i boczną (brachialis ant., post., med. et lat.), łokciową przednią, tylną, przyśrodkową i boczną (cubitalis ant., post., med. et lat.), przedramienia przednią, tylną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolice twarzy

  Twarz dzieli się na nieparzyste okolice: nosową (regio nasalis), ustną (regio ora-lis) i bród ko wą (regio mentalis). oraz parzyste: oczodołową (regio orbitalis), pod-oczodołową (regio infraorbitalis), jarzmową (regio zygomatica), policzkową (regio buccalis) i przyuszniczo-żwaczową (regio...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolice głowy

  Na głowie odróżniamy trzy okolice (regiones capitis) położone pośrodkowo: okolicę czołową (regio frontalis), okolicę ciemieniową (regio parietalis) i okolicę potyliczną (regio occipitalis) oraz położone bocznie cztery symetryczne okolice: skroniową (regio temporalis), podskroniową...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolice szyi

  Szyję dzielimy na okolicę przednią, czyli szyi właściwą (regio colli). i tylną czyli okolicę karkową (regio cewicalis posterior s. regio nuchahs). Skośnie przez całą szyję przebiegająca okolica most ko w obojczykowo-sutkowa {regio sternocleidomastoidea), prawa i lewa, dzieli okolicę szyi właściwą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolica kroczowa

  Okolica kroczowa (regio perinealis) składa się z części przedniej — okolicy moczowo-płciowej {regio urogenitalis). w obrębie której otwiera się przewód moczowo--płciowy, oraz z części tylnej — okolicy odbytowej (regio anahs). w obrębie której leży odbyt. Obie te części przedziela linia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolice brzucha

  Okolice brzucha (regiones abdominales) dzielimy na trzy poprzeczne pasy, odgraniczone od siebie dwiema poziomymi liniami granicznymi: górna linia poprzeczna brzucha łączy najniższe punkty dziesiątych żeber, dolna linia poprzeczna brzucha biegnie obustronnie przez najwyższe punkty grzebieni biodrowych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolice klatki piersiowej

  Do okolic klatki piersiowej (regiones pectorales) zaliczamy: nieparzystą środkową okolicę mostkową (regio stemalis*)\ symetryczne okolice: obojczykową (regio claricularis*), podobojczykową (regio infraclaińcularis), sutkową (regio mamma-ria), pachową (regio axillans) i podsutkową (regio inframammaria*)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolice ciała ludzkiego

  Na powierzchni ciała odróżniamy poszczególne pola. które anatomia nazywa okolicami ciała (regiones corporis). Granice ich określa głównie zrąb kostny, częściowo również układ mięśniowy. Okolice te mają niemałe znaczenie praktyczne dla topografii powierzchni ciała i narządów wewnętrznych nimi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narządy zmysłów

  Narządy zmysłów (organa sensuum) i powłoka wspólna (integumentum commune) odbierają wrażenia i bodźce świata zewnętrznego, które drogą nerwów dochodzą do mózgu i zostają w nim uświadomione; z obrazów tych wytwarza się nasz świat pojęciowy.

  Naukę o zmysłach nazywamy estezjologią (aisthesis =...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 327

  praca w formacie txt

Do góry