Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Powierzchnie i chrząstki stawowe

  Powierzchnie i chrząstki stawowe (Jacies et cartilagines artieulares). Powierzchnie stawowe pokryte są w zasadzie chrząstką szklistą. W niewielu tylko stawach chrząstki są włókniste, mianowicie w tych. w których równocześnie występuje krążek stawowy (staw skroniowo-zu-chwowy i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościozrost

  Kościozrost (synostosis*) jest najmocniejszym połączeniem kości, które powstaje z wiekiem przez kostnienie obu pierwszych postaci połączeń ciągłych. Typowym zjawiskiem jest kostnienie chrząstek nasadowych i szwów czaszki. Również stawy mogą kostnieć, np. stawy kości krzyżowej. Patologiczne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrząstkozrost

  Chrząstkozrost (synchondrosis) albo połączenie chrzęstne {junctura cartilagi-nea*) polega na połączeniu dwóch kości warstwą chrzęstną. W wieku dziecięcym i młodzieńczym połączenie takie jest częste i występuje w kościach długich między trzonem a nasadą w postaci chrząstki nasadowrej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzozrost

  Więzozrost (syndesmosis: syndein = łączyć) albo połączenie włókniste (junctura fibrosa) jest pozostałością połączenia mezenchyma tycznego zawiązków dwóch odcinków szkieletu. Występuje on w czterech postaciach, jako: 1) więzozrost włóknisty (syn-desrnosis fibrosa). w którym połączenie tworzą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój połączeń kości

  chrząstki, zwane połączeniem chrzęstnym (junctura cartilaginea) albo chrząskozrostem (synchondrosis). Materiał łączący oddzielne części szkieletu, czy to tkanka łączna, czy też chrząstka, może wreszcie z wiekiem kostnieć; mówimy wtedy o kość io-zroście (synostosis). Więzozrost...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /3 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia i nerwy kości

  1. Z okostnej wnikają do kości liczne tętniczki przez drobne kanały odżywcze. Na powierzchni kości występują wszędzie bardzo liczne, drobne, a częściowo również duże otwory naczyniowe (foramhia rasorum*). Duże otwory naczyniowe występują zarówno w przynasadach trzonów kości długich, jak i w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /3 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrastanie i liczba kości

  Z rozwoju kości wynika, że wzrastanie zarówno długości, jak i grubości kości we wszelkich rodzajach osteogenezy odbywa się wyłącznie przez przywarstwianie (ap-positio) dzięki działaniu komórek kościotwórczych. Wzrastanie śródmiąższowe nie jest możliwe, ponieważ tkanka kostna jest zbyt twarda...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /4 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój śródchrzęstny kości

  Rozwój śródchrzęstny kości rozpoczyna się wkrótce po utworzeniu mankietu kostnego dokoła trzonu; teraz zwapniała środkowa część chrząstki jest dojrzała do zaniku. Na wewnętrznej powierzchni okostnej komórki zaczynają silnie bujać, powstają „pączki okostnowe", które wspólnie z pętlami naczyń...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /4 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kostnienie na podłożu chrzęstnym

  W rozwoju kości na podstawie chrzęstnej chrząstka służy za model, dokoła którego i wewnątrz którego występuje zjawisko rozbudowy kości i równoczesnego niszczenia chrząstki od wewnątrz; to ostatnie zadanie obejmują komórki mezenchymy, często zwane komórkami chrząstkogubnymi (chondroki as ty)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /2 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kostnienie na podłożu łącznotkankowym

  Kostnienie na podłożu łącznotkankowym (mezenchymatycznym) rozpoczyna się żywym rozmnażaniem się komórek i silnym unaczynieniem mezenchymy. Osteoblasty wytwarzają w wyżej opisany sposób istotę kostną; powstają beleczki kostne i miejsce tkanki łącznej, w której zjawisko to się odbywa, mętnieje...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /2 820

  praca w formacie txt

Do góry