Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Siódmy kręg szyjny

  Ostatni, siódmy kręg szyjny, czyli tzw. kręg wystający (vertebra prominens), budową swą zbliża się do kręgów piersiowych. Jako kręg przejściowy między szyjnym a piersiowym odcinkiem kręgosłupa zatraca on niektóre właściwości kręgów szyjnych, a zyskuje inne — kręgów piersiowych. Trzon jego jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drugi kręg szyjny.

  Drugi kręg szyjny jest zwany kręgiem obrotowym (axis]), ponieważ tworzy oś, dokoła której obraca się kręg szczytowy wraz z głową. O ile w kręgu szczytowym uderza brak trzonu, o tyle kręg obrotowy ma trzon wydatnie przedłużony ku górze. Ponad wysokość trzonu, jaką spotyka się w innych kręgach...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwszy kręg szyjny

  Charakterystyczną właściwością pierwszego kręgu szyjnego, czyli kręgu szczytowego (atlas), jest brak trzonu, który złączył się z powierzchnią górną trzonu następnego kręgu. Drugą jego odrębnością jest brak właściwego wyrostka kolczystego. Kręg ten ma kształt pierścieniowaty i składa się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /4 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgi szyjne

  Kręgi szyjne (rertebrae cerińcales), w liczbie siedmiu, są najmniejsze z kręgówr prawdziwych. Pierwszy, drugi i siódmy mają cechy szczególne i należy je omówić oddzielnie. Poniższa charakterystyka odnosi się więc tylko do pozostałych czterech.

  Trzon jest niski, jego powierzchnie, górna i dolna, mają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura kręgu

  Trzon jest zbudowany z tkanki gąbczastej pokrytej cienką warstwą istoty zbitej; jest ona uzupełniona i wzmocniona okostną i więzadłami podłużnymi kręgosłupa. Elementy składowe istoty zbitej trzonu, tak samo jak więzadeł, mają przebieg podłużny (ryc. 134). W istocie gąbczastej, wypełnionej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrostki stawowe

  Wyrostki stawowe (processus articulares s. zygapophyses*), dwa górne (superiores) i dwa dolne (inferiores), krótkie, są zakończone powierzchnią stawową pokrytą chrząstką szklistą. Jedna para jest skierowana ku górze i jej powierzchnie stawowe są zwrócone mniej więcej ku tyłowi, druga para jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrostek kolczysty

  Wyrostek kolczysty (processus spinosus) odchodzi od łuku ku tyłowi w płaszczyźnie pośrodkowej. Końce wyrostków sięgają aż pod skórę grzbietu, gdzie przeważnie są wyczuwalne, a u osób chudych nawet widoczne. Służą one za miejsce przyczepu mięśni i więzadeł.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka kręgu

  Kręgi mają wspólną zasadniczą budowę, która jednak w poszczególnych okolicach dość znacznie się różni. Jeszcze u noworodka różnorodność oddzielnych kręgów jest o wiele mniejsza niż u dorosłego. Każdy typowy kręg składa się z dwóch zasadniczych części: z części przedniej, silniejszej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łuk kręgu

  Łuk kręgu (arcus rertebrae) rozpoczyna się w górnej części powierzchni grzbietowej trzonu z prawej i z lewej strony nasadą (pedi-culus arcus vertebrae[), stanowiącą najwęższą część łuku. Na swym górnym i dolnym brzegu tworzy ona płytkie wcięcie kręgowe gór-ne (incisura vertebralis superior) i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzon kręgu

  Trzon kręgu (corpus vertebrae) ma kształt niskiego walca. Jego powierzchnie, górna i dolna, są porowate i nieco chropawe, ograniczone bardziej gładką, nieco wystającą listewką brzeżną paromilimetro-wej szerokości. Powierzchnie te zrastają się z przylegającym do nich chrzęstnym krążkiem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /967

  praca w formacie txt

Do góry