Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Stadium kostne kręgosłupa

  Kostnienie kręgosłupa rozpoczyna się w początkach trzeciego miesiąca życia płodowego; w każdym kręgu z wyjątkiem kręgów guzicznych występują trzy punkty kostnienia, jeden w trzonie i po jednym w każdej połowie łuku. Pierwsze punkty kostnienia występują w łukach górnych kręgów szyjnych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stadium chrzęstne kręgosłupa

  W początkach drugiego miesiąca życia płodowego rozpoczyna się przekształcanie mezenchymatycznych zawiązków kręgów w chrzęstne. Już w drugim miesiącu kończy się chrzęstnienie trzonu, w czwartym łączą się obie połowy łuków kręgów i od tej chwili dopiero kanał kręgowy jest całkowicie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stadium mezenchymatyczne kręgosłupa

  Zawiązek kręgosłupa powstaje w ten sposób, że struna grzbietowa zostaje otoczona mezenchymatycznymi masami komórkowymi wysypującymi się ze sklerotomów. Każdy ze sklerotomów zostaje następnie przedzielony poprzeczną szczeliną na połowę kranialną i kaudalną.

  W połowie kranialnej komórki są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kręgosłupa

  U wszystkich kręgowców jako pierwotny składnik szkieletu osiowego występuje struna grzbietowa (chorda dorsalis). Składa się ona z wielkich pęcherzykowatych komórek spojonych osłonką włóknistą. U najniższych kręgowców, np. u krągłoustych (Cyclostomata), struna grzbietowa funkcjonuje przez całe życie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość guziczna

  Kość guziczna (os coccygis), czyli ogonowa, składa się z czterech lub pięciu szczątkowych kręgów, z których głównie trzony zostały zachowane. Kość ma kształt zbliżony do trójkąta, którego podstawa jest zwrócona w kierunku kości krzyżowej, a wierzchołek stanowi zakończenie kręgosłupa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał krzyżowy

  Kanał krzyżowy (canalis sacralis) biegnie wzdłuż całej kości krzyżowej, rozpoczynając się u góry otworem górnym i kończąc u dołu otworem dolnym kanału krzyżowego, czyli r oz worem krzyżowym (hiatus sacralis). Bocznie ma on cztery pary krótkich kanałów, które odpowiadają otworom międzykręgowym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawa kości krzyżowej

  Podstawa kości krzyżowej (basis ossis sacri) ma wszystkie typowe części składowe kręgu. Część środkową podstawy zajmuje owralna powierzchnia górna trzonu pierwszego kręgu krzyżowego, która za pośrednictwem krążka międzykręgowego łączy się z piątym kręgiem lędźwiowym. Po bokach trzonu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość krzyżowa

  Kość krzyżowa (os sacrum) powstaje ze zrośnięcia się pięciu kręgów krzyżowych, co następuje dopiero u dorosłych, w wieku 20—25 lat. Kość krzyżowa dźwiga masę górnej części ciała i przenosi ją na kończyny dolne za pośrednictwem obręczy kończyny dolnej. Jest ona jakby wklinowana między...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgi lędźwiowe

  Człowiek ma z reguły pięć kręgów lędźwiowych (vertebrae lumba-les), położonych między kręgami piersiowymi a kością krzyżową. Odróżniają się one od kręgów szyjnych przede wszystkim swą znaczną wielkością, od piersiowych poza tym — brakiem powierzchni stawowych dla żeber.

  Trzony kręgów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /3 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgi piersiowe

  Kręgi piersiowe (nertebrae thoracicaeJ), w liczbie dwunastu, są ruchomo połączone z żebrami. Trzony ich zwiększają się stopniowo ku dołowi. Kręg piersiowy pierwszy ma trzon wydłużony w osi poprzecznej; na trzonach kręgów dalszych wymiar poprzeczny staje się coraz krótszy; trzon kręgu szóstego lub...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /4 519

  praca w formacie txt

Do góry