Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Połączenia międzykręgowe

  Połączenia międzykręgowe (juncturae zygapophysiales!). Wyrostki stawowe górne i dolne tworzą 23 pary stawów międzykręgowych. Torebki stawowe łączą wyrostki stawowe dolne każdego kręgu z wyrostkami stawowymi górnymi następnego, niżej leżącego kręgu. Są one cienkie, przyczepiają się do brzegów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło podłużne tylne

  Więzadło podłużne tylne (li-gamentum longitudinale posterius) leży na tylnej powierzchni trzonów kręgów wewnątrz kanału kręgowego. Rozpoczyna się ono jako szerokie, cienkie pasmo na stoku kości potylicznej oraz na przednim brzegu otworu wielkiego kości potylicznej i biegnie wzdłuż kręgów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło podłużne przednie

  Więzadło podłużne przednie (ligamentum longitudinale anterius) biegnie na przedniej powierzchni trzonów kręgów. Rozpoczyna się ono na guzku gardłowym części podstawnej kości potylicznej, rozszerza się ku dołowi, zachodząc na boczne powierzchnie trzonów, gdzie częściowo przykrywa więzadła...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura krążka międzykręgowego

  Krążki międzykręgowe składają się z części obwodowej, trwalszej, mocniejszej, i z części środkowej, tworzącej bardziej miękkie jądro. Obie te części bez wyraźnej granicy przechodzą jedna w drugą. Część obwodowa, tzw. pierścień włóknisty (annulus fibrosus), jest bardziej zbita; składa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krążki międzykręgowe

  Krążki międzykręgowe (disci internertebrales*), czyli chrząstki między kręgowe, są to płaskie płytki chrząstki włóknistej, leżące między zwróconymi ku sobie powierzchniami trzonów kręgów, ściśle złączone z nimi za pomocą cienkiej warstwy chrząstki szklistej. Mają one kształt...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żebra lędźwiowe

  Na granicy między odcinkiem piersiowym a lędźwiowym kręgosłupa również mogą występować kręgi o charakterze przejściowym, tzw. kręgi piersiowo--lędżwiowe. Zmiany mogą tu doprowadzić do zwiększenia liczby kręgów piersiowych, lub też idą w kierunku przeciwnym. Zmiany wiodące do zwiększenia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żebra szyjne

  Najczęstszą odmianę poszczególnych odcinków kręgosłupa stanowi zwiększenie liczby kręgów piersiowych przez nadliczbowe żebra. Przeciętnie występują one u 6% ludzi. Ponieważ szczątki żeber tkwią we wszystkich kręgach, ich ponowne występowanie stanowi odmianę regresywną (atawistyczną)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność liczby kręgów

  Zmienność liczby kręgów dotyczy poszczególnych odcinków kręgosłupa i w większości przypadków następuje kosztem części sąsiedniej, nie wywierając przeważnie wpływu na ogólną liczbę kręgów. Jest bardzo wątpliwe, czy możliwa jest zmienność ogólnej liczby przez włączenie lub wyłączenie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywizna lędźwiowa

  Z wyprostowaniem tułowia wiąże się dalsza jeszcze właściwość typowa dla człowieka, mianowicie wygięcie lędźwiowego odcinka kręgosłupa do przodu — krzywizna lędźwiowa (lordosis lumbalis*). O ile wygięcie szyjnego odcinka kręgosłupa (lordosis ceri?icalis*) i piersiowego (kyphosis thoracica*; p...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność kręgosłupa

  Uwagi filogenetyczne i ontogenetyczne. W ciągu rozwoju rodowrego kręgosłup ulega wielkim zmianom. O ile u węży i niektórych gadów liczba kręgów powiększyła się bardzo znacznie, o tyle u ssaków nastąpiło znaczne ich zmniejszenie. Objaw ten jest widoczny również u Naczelnych. Większość z nich...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /2 811

  praca w formacie txt

Do góry