Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Kręgosłup jako narząd podpory ciała

  U człowieka w związku z jego pionową postawą kręgosłup, dźwigając całą górną część ciała, odgrywa pod tym względem znacznie większą rolę niż u pozostałych kręgowców. U człowieka każda część kręgosłupa tym więcej dźwiga, im niżej jest położona, i temu odpowiada stopniowo coraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgosłup jako narząd ochronny rdzenia

  Ukryte i głębokie położenie rdzenia w ustroju stwarza już samo przez się dobre warunki ochronne. Są one jednak niewspółmiernie zwiększone przez położenie rdzenia w kanale kręgowym. Od przodu chronią go trzony kręgów, od tyłu — łuki i wyrostki kolczyste, po części dachówkowato zachodzące .na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywizny w płaszczyźnie czołowej

  Oprócz krzywizn pośrodkowych (strzałkowych), skierowanych do przodu lub do tyłu, występują zwykle (w 68%) skrzywienia boczne kręgosłupa (skolioses; skolios = krzywy), krzywizny w płaszczyźnie czołowej. Występowanie ich łączy się przypuszczalnie z ogólną asymetrią ciała, której liczne objawy w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /3 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywizny kręgosłupa

  Kręgosłup człowieka dorosłego nie jest słupem prostym, lecz w płaszczyźnie czołowej, a przede wszystkim w płaszczyźnie pośrodkowej, ma wężowate wygięcia.

  Krzywizny w płaszczyźnie pośrodkowej odpowiadają poszczególnym odcinkom kręgosłupa. Krzywizny części szyjnej i lędźwiowej skierowane...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /7 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnie kręgosłupa

  Część środkowa powierzchni przedniej kręgosłupa jest utworzona przez trzony kręgów. Szerokość ich powiększa się od drugiego kręgu szyjnego do pierwszego piersiowego, po czym występuje nieraz wyraźnie widoczne zwężenie aż do czwartego lub piątego trzonu kręgu piersiowego, skąd dopiero...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /7 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiary kręgosłupa

  Długość mierzona wzdłuż krzywizn wynosi u dorosłego mężczyzny 70—75 cm, czyli 45% długości ciała. Na długość tę składają się mniej więcej w 1/4 wysokości trzonów, a w wysokości krążków międzykręgowych. U kobiet długość kręgosłupa jest o 8—10 cm mniejsza niz u mężczyzn. Tak zwana...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /2 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka kręgosłupa

  Kręgosłup jako całość był porównywany dawniej do dwóch wąskich piramid zwróconych do siebie przylegającymi podstawami. Jedna piramida, której wierzchołek jest skierowany ku górze, składa się z 24 kręgów prawdziwych. Jest ona tak wysmukła, że nazwa piramidy nie bardzo jej odpowiada, należałoby...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy w dolnym stawie głowy

  Głównym ruchem tego stawu jest ruch obrotowy głowy. Odbywa się on w ten sposób, że kręg szczytowy razem z czaszką obraca się dokoła zęba kręgu obrotowego w stosunku do długiej osi zęba. Obrót w każdą stronę wynosi ok. 30°. Silniejsze ruchy obrotowe głowy, do 90° w każdą stronę, odbywają się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy w górnym stawie głowy

  Z punktu widzenia mechaniki powierzchnie stawowe obu kłykci potylicznych tworzą jedną główkę stawową złożoną z dwóch wycinków elip-soidu. Powierzchnie te, wypukłe w dwóch prostopadłych względem siebie płaszczyznach, pozwalają na wiele różnych ruchów. Praktyczne znaczenie mają jednak tylko dwa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona pokrywająca

  Błona pokrywająca (membrana tectoria) leży do tyłu od więzadła krzyżowego; rozpoczyna się ona szeroko na wewnętrznej powierzchni części podstawnej kości potylicznej i zwężając się ku dołowi, kończy się na tylnej powierzchni trzonu kręgu obrotowego. Stanowi ona silnie •rozwiniętą górną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /634

  praca w formacie txt

Do góry