Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Rękojeść mostka

  Rękojeść mostka (manu-brium sterni) jest mniej więcej kształtu czworokątnego, szersza i grubsza u góry, zwęża się ku dołowi. Powierzchnia przednia jest nieco wypukła, gładka i służy za miejsce przyczepu części mostkowej mięśnia piersiowego większego i mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mostek

  Mostek (sternum) jest nieparzystą, spłaszczoną kością i stanowi część środkową przedniej ściany klatki piersiowej. Jego górny koniec dźwiga obojczyki, brzegi boczne łączą się z chrząstkami pierwszych siedmiu, a czasem ośmiu par żeber. Mostek jest ustawiony nieco skośnie, od góry ku dołowi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrząstka żebrowa

  Chrząstka żebrowa (cartilago costalis) albo żebro chrzęstne. Chrząstki żebrowe stanowią przedłużenie żeber kostnych i w bardzo istotny sposób przyczyniają się do zwiększenia sprężystości ścian klatki piersiowej. Zbudowane są z chrząstki szklistej i pokryte ochrzęstną. W wieku 16—20 lat...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /3 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzon żebra

  Trzon żebra (corpus costae) jest cienki i spłaszczony, jego powierzchnia zewnętrzna jest wypukła oraz gładka i bocznie od guzka tworzy tępy kąt (angulus costae), skierowany ku tyłowi i dołowi. Leży on na pierwszym żebrze tuż przy guzku, na następnych żebrach odsuwa się coraz bardziej na bok, na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żebra

  Zebra (costae) są to sprężyste listewki częściowo kostne, a częściowo chrzęstne, które z tyłu obustronnie odchodzą od powierzchni bocznych kręgówr piersiowych i następnie bocznie wypukłym łukiem ograniczają jamę klatki piersiow ej. U człowieka występuje w zasadzie dwanaście par żeber; liczba...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy kręgosłupa człowieka żywego

  Powodowane jest to tym, że u człowieka żywego poza czynnikami fizycznymi hamującymi ruchy, jak krążki międzykręgowe. więzadła i torebki stawowe, dochodzą jeszcze czynniki natury fizjologicznej, jak mięśnie, a nawet psychologicznej w zależności od naszej chęci wykonywania ruchów czy wrażliwości...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /2 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy obrotowe w prawo i w lewo

  Ruchy obrotowe w prawo i w lewo (rotatio s. torsio et retorsio) są ruchami asymetrycznymi dokoła osi pionowej biegnącej przez środek jądra miażdżystego. U żywego człowieka ruch ten wynosi w każdą stronę ok. 80°, na zwłokach ok. 90°. Jest on najobszerniejszy w odcinku szyjnym, w lędźwiowym nie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Boczne ruchy zgięcia w płaszczyźnie czołowej

  Boczne ruchy zgięcia w płaszczyźnie czołowej (flexio Lateralis) są to ruchy asymetryczne dokoła osi strzałkowej biegnącej przez jądro miażdżyste. U człowieka żywego ruch ten w całości wynosi ok. 110°, na zwłokach ok. 165°. Ruch ten jest najobszerniejszy w odcinku piersiowym. W odcinku szyjnym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy zgięcia i prostowania w płaszczyźnie pośrodkowej

  Ruchy zgięcia i prostowania w płaszczyźnie pośrodkowej (flexio et extensio) albo zgięcia do przodu i zgięcia do tyłu (anteflexio et retroflexio) są to ruchy symetryczne dokoła osi poprzecznej biegnącej poziomo z prawej strony na lewą. przeważnie przez środek jądra miażdżystego. Zakres tych ruchów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgosłup jako narząd ruchu

  Ruchomość poszczególnych kręgów w stosunku do siebie jest bardzo ograniczona; ograniczenie to powoduje głównie aparat więzadłowy. a zwłaszcza krążki między kręgowe, łączące kręgi. Mimo to nieznaczne ruchy 24 kręgów prawdziwych sumując się dają w wyniku bardzo znaczną ruchomość całego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /2 416

  praca w formacie txt

Do góry