Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Odporność klatki piersiowej

  Klatka piersiowa mimo swej lekkiej budowy i zmienności kształtu jest mocna i odporna, stwarzając zawartym w niej narządom (sercu, przełykowi, płucom itd.) dobre warunki ochrony. Odporność mechaniczna klatki piersiowej polega na dużej sprężystości pierścieni żebrowych; każdy taki pierścień...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność kształtu klatki piersiowej

  Kształt klatki piersiowej zależy od wielu czynników. Przede wszystkim zmienia się w zależności od fazy oddechu. Podczas wdechu (inspiratio) klatka piersiowa poszerza się i pogłębia, równocześnie unosząc się ku górze i uwypuklając; podczas wydechu (exspiratio) zwęża się, spłaszcza,-równocześnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /5 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otwór górny klatki piersiowej

  Otwór górny klatki piersiowej (apertura thoracis superior) ograniczony jest trzonem pierwszego kręgu piersiowego, pierwszymi żebrami i brzegiem rękojeści mostka. Płaszczyzna otworu górnego pochylona jest do przodu, tak że wcięcie szyjne rękojeści mostka leży mniej więcej na poziomie drugiego lub...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenia poszczególnych części mostka

  Trzy części mostka — rękojeść, trzon i wyrostek mieczykowaty — również u dorosłego przeważnie nie są połączone z sobą kostnie, lecz mniej lub bardziej ruchomo za pomocą chrząstki. Są to chrząstko-zrosty mostkowe (synchondroses sternales). Powierzchnie końcowe trzech łączących się z sobą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenia chrząstek żebrowych

  Przylegające do siebie brzegi chrząstek szóstego, siódmego i ósmego żebra z reguły łączą się stawami międzychrząstkowymi (artic.ulationes interckondrales). W połowie przypadków również piąta chrząstka żebrowa łączy się stawowo z szóstą, a często (w 25%) także chrząstka dziewiątego żebra z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenia kości żebrowych z chrząstkami żebrowymi

  Żebra kostne przechodzą bezpośrednio w chrząstki na swych przednich końcach. Przednie końce żeber kostnych zakończone są owalnymi, pionowo ustawionymi wgłębieniami o porowatej powierzchni, z którymi łączą się ściśle chrząstki żebrowe. Połączenie to jest bardzo mocne, ponieważ najmniejsze...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło śródstawowe mostkowo-żebrowe

  Więzadło śródstawowe mostkowo-żebrowe (ligamentum sternocostale in-traarticulare) Więzadło to znajdujemy stale tylko między drugą chrząstką żebrową a mostkiem. Jest to płytka chrząstki włóknistej, która biegnie od przy środkowego końca drugiej chrząstki żebrowej do miejsca połączenia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadła promieniste mostkowo-żebrowe

  Więzadła promieniste mostkowo-żebrowe (ligamenta sternocostalia radia-ta), przednie i tylne. Więzadła te w postaci szerokich i cienkich pasm biegną rozbieżnie z powierzchni przedniej i tylnej mostkowych końców chrząstek żebrowych na mostek. Są silniejsze po stronie przedniej niż tylnej, częściowo...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło żebrowo-poprzeczne górne

  Więzadło żebrowo-poprzeczne górne graniczy do przodu z naczyniami i nerwami międzyżebrowymi, zaś jego brzeg przyśrodkowy zamyka otwór między więzadłem a trzonem kręgu, przez który gałęzie tylne tych naczyń oraz gałęzie grzbietowe nerwów piersiowych kierują się ku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło żebrowo-poprzeczne

  Więzadło żebrowo-poprzeczne (ligamentum costotransversarium) jest krótkie, szerokie i poziomo rozpięte między tylną powierzchnią szyjki żebra a powierzchnią przednią wyrostka poprzecznego odpowiadającego mu kręgu. Włókna biegną od żebra skośnie ku tyłowi i przyśrodkowo. Więzadło to wypełnia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /480

  praca w formacie txt

Do góry