Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Czaszka łącznotkankowa

  Czaszka łącznotkankowa (dermatocranium). Widzieliśmy poprzednio, że u wyższych kręgowców chrzęstną czaszka pierwotna nie wystarcza do objęcia całego mózgowia, ale ogranicza się wyłącznie do podstawy chrzęstnej, natomiast całe sklepienie uzupełnione jest łącznotkankową błoną. Na podłożu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój czaszki kostnej

  Rozwój czaszki kostnej (osteocranium). W obu pierwszych stadiach rozwojowych budowa czaszki była stosunkowo prosta, natomiast w trzecim i ostatnim etapie rozwoju budowa ta bardzo się komplikuje, ponieważ kości rozwijają się nie tylko w obrębie czaszki chrzęstnej. ale również w obrębie pozostałej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój chrzęstnej czaszki pierwotnej

  Rozwój chrzęstnej czaszki pierwotnej (chondrocranium). Tkanka chrzęstna występuje w błoniastej czaszce pierwotnej w podobny sposób jak w obrębie kręgosłupa; początkowo występuje ona po obu stronach przedniego odcinka struny grzbietowej w postaci pasm tkanki chrzęstnej, tzw. chrząstek przystrunowych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /2 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czaszka pierwotna

  Czaszka pierwotna (cranium primordiale). Podobnie do rozwoju rodowego, również i w rozwoju osobniczym tylny, mniejszy odcinek czaszki powstaje z przekształcenia się przedniego odcinka kręgosłupa Zawiera on. tak samo jak cały kręgosłup, strunę grzbietową, która sięga aż do siodła tureckiego kości...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostatnie etapy antropogenezy

  W ciągu rozwoju rodowego czaszka ulega znacznym zmianom, dotyczącym zarówno części mózgowej, jak i twarzowej. Szczególnie w ostatnich stadiach filogenezy człowieka występuje na pierwszy plan wybitne powiększenie części mózgowej czaszki dzięki wielkiemu powiększeniu się mózgowia i wyraźne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /2 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rys rozwoju rodowego czaszki

  Filogenetyczny i ontogenetyczny rozwój części mózgowej czaszki wykazują wyraźną równoległość. U pierwotnych ryb (np. u rekina) przez całe życie zachowuje się czaszka chrzęstna (chondrocranium), u kostnołuskich (Ganoidei), np. u jesiotra, dochodzi już znaczna liczba mozaikowatych skostnień skórnych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /3 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja czaszki

  Kości tułowia i kości kończyn, jak to niebawem zobaczymy, służą przede wszystkim do celów dynamicznych. Spełniają one swe zadanie kształtując odpowiednie części ciała, stanowią podporę urządzeń stawowych i ramiona dźwigni dla mięśni Kości czaszki mają po części podobne zadanie. Są one...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy mostka

  Ruchy mostka zależą od ruchów żeber, z którymi mostek jest połączony. Mostek wykonuje w zasadzie tzw. przesunięcie równoległe; w chwili podnoszenia się klatki piersiowej porusza się ku górze i do przodu, zwiększając jej wymiar przednio--tyiny. To przesunięcie równoległe nie występuje jednak w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanika chrząstki żebrowej

  Ruchy dwóch żeber poprzecznie złączonych mostkiem w stosunku do dwóch różnie skierowanych osi możliwe są tylko wtedy, kiedy taki pierścień żebrowy nie jest sztywny, lecz zawiera ruchome ogniwa, jakimi są chrząstki żebrowe. Rówmocześnie z ruchami żeber kostnych odbywają się więc zmiany...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /2 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy żeber

  Zakres ruchów poszczególnego punktu żebra kostnego jest tym mniejszy, im dalej ku tyłowi jest on położony. Jeżeli prześledzimy części żeber kostnych, to na zwłokach najsilniej ku górze unosi się żebro czwarte (mniej więcej o 35 mm), najsłabiej pierwsze i dziesiąte (o 25 mm). Ruch boczny jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 164

  praca w formacie txt

Do góry