Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Tył czaszki

  Kształt czaszki oglądanej od tyłu jest również bardzo różny, wahając się od pięciokątnego do mniej więcej okrągławego. Widoczne tu kości stanowią części tylne obu kości ciemieniowych, łuskę potyliczną (sąuama occipitalis) i część sutkową kości skroniowej wraz z jej wyrostkiem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /2 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama nosowa

  Środek twarzy między obu oczodołami zajmuje jama nosowa (ca-vitas nasi). Składa się ona z właściwej nieparzystej kostnej jamy nosowej, przedzielonej przegrodą kostną nosa (septum nasi osseum)

  na część prawą i lewą, oraz z parzystych jam dodatkowych, tzw. zatok przynosowych (sinus paranasales), które...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /2 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oczodół

  Oczodół (orbita) ma kształt czwórściennego ostrosłupa szczytem zwróconego do wewnątrz, do kanału wzrokowego (ca* nalis opticus1), a podstawą — ku powierzchni twarzowej czaszki. Prze: kanał przebiega tętnica oczna (a. ophthalmica) i nerw wzrokowy (n. opticus). Podstawa stanowi wejście do oczodołu (aditui...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /1 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia zewnętrzna trzonu żuchwy

  Powierzchnia zewnętrzna trzonu żuchwy (corpus mandibulae) nosi na samym przodzie ślady pierwotnego szwu obu symetrycznych części składowych żuchwy (mandibula). Ślad ten, zaznaczający się chropowatą linią, kończy się w płaszczyźnie pośrodkowej na dolnym brzegu żuchwy guzowatością bródkową...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość jarzmowa

  Kość jarzmowa (os zygomaticum) tworzy obustronnie wyniosłość policzkową, dolną i boczną część wejścia do oczodołu i część przednią łuku jarzmowego. Przyśrodkowo łączy się ze szczęką szwem ja-rzmowo-szczękowym (sutura zygomaticomaxillaris), do tyłu — z wyrostkiem jarzmowym kości...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grubość czaszki

  Grubość ściany czaszki jest najmniejsza w miejscach, w których mięśnie przylegają do kości. Dotyczy to przede wszystkim okolicy skroniowej i dolnej części okolicy potylicznej. Grubość sklepienia może podlegać bardzo znacznym wahaniom osobniczym (2—8 mm). Najgrubsze czaszki mogą mieć trzy razy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura sklepienia czaszki

  Sklepienie, jak również ściany boczne i potylica czaszki są zbudowane z kości płaskich. Składają się one z zewnętrznej (lamina externa) i z wewnętrznej (lamina interna) blaszki istoty zbitej. Tę wewnętrzną blaszkę nazywano dawniej blaszką szklistą (lamina vitrea*), ponieważ przypuszczano, że jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład ciany górnej czaszki

  W skład ściany górnej czaszki, stanowiącej jej sklepienie (calva-ria; calvus = łysy), wchodzą: łuska czołowa, obie kości ciemieniowe i niewielka część łuski potylicznej. Łuska czołowa (sąuama fronta-lis) stanowi płasko-wypukłą część kości tworzącej czoło i przednią część właściwego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /2 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład czaszki

  W czaszce chrzęstnej i łącznotkankowej powstające kości zastępcze i okładzinowe łączą się w ciągu życia płodowego w większe jednostki. To zmniejszenie liczby kości czaszki postępuje także po urodzeniu. Kości powiązane szwami łącznotkankowymi i chrząst-kozrostami stwarzają dla rosnącego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kośćca chrzęstnego

  U płodu ludzkiego zewnętrznie widoczne są cztery łuki skrzelowre (gardłowe) i pięć tzw. kieszonek skrzelowych (gardłowych). Kieszonki są to wewnętrzne, endodermalne uwypuklenia w bocznej ścianie gardła, którym odpowiadają kieszonki zewnętrzne, wpu-klenia ektodermalne (ryc. 206). U człowieka te...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /3 536

  praca w formacie txt

Do góry