Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Blaszka sitowa

  Blaszka sitowa leży poziomo, wypełnia ona całkowicie wrcięcie sitowe kości czołowej  wytwarzając wzdłuż przedniego brzegu i wzdłuż obu brzegów bocznych wcięcia część szwu czołowo-sitowego (sutura frontoethmoidalis). Blaszka sitowa na swej powierzchni górnej, skierowanej do dołu przedniego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /1 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieparzysta kość sitowa

  Nieparzysta kość sitowa (os ethmoidale; ethmos = sito) jest bardzo lekka, kształtu mniej więcej sześciennego.

  Tworzy ona dolne zamknięcie przedniego odcinka części mózgowej czaszki, jej główna część jednak sięga głęboko w obręb części twarzowej czaszki między oba oczodoły i bierze udział w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność kości ciemieniowej

  Podobnie jak na kości potylicznej, również na kości ciemieniowej może występować podział Najważniejszy jest podział na dwie części przez poziomy szew mię-dzyciemieniowy (sutura panetalis horizojitalis s. interparietalis') Ciągnie się on od szwu wieńcowego do węgłowego, oddzielając część...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kości ciemieniowej

  Kość ciemieniowa powstaje jako kość łącznotkankowa przeważnie z dwóch punktów kostnienia, górnego i dolnego, które występują w końcu drugiego miesiąca życia płodowego i bardzo wcześnie zlewają się z sobą. Od tych punktów, położonych w okolicy późniejszych guzów ciemieniowych, promieniście...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura kości ciemieniowej

  Kość ciemieniowa jako kość płaska zbudowana jest z dwóch warstw istoty zbitej i z warstwy śródkościa położonej między nimi. Kość staje się cieńsza w kierunku ku dołowi, grubsza zaś wzdłuż brzegu strzałkowego. Jako objaw zaniku starczego może występować bardzo znaczne ścieńczenie kości w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kości skroniowej

  Kość skroniowa jeszcze u noworodka uwidacznia swe powstanie z trzech zasadniczych części składowych, które odpowiadają części łuskowej, części bębenkowej i części skalistej; brak jeszcze właściwego wyrostka sutkowatego; poza tym otacza ona kosteczki słuchowe i łączy się z wyrostkiem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /3 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewód słuchowy

  Jeszcze u noworodka występuje w postaci podkowiastej rynienki kostnej otwartej ku górze i nieco ku tyłowi, zwanej pierścieniem bębenkowym (annulus tympanicus). Do rowka biegnącego dokoła pierścienia bębenkowego— bruzdy bębenkowej (sulcus tympanicus) — przyczepia się błona bębenkowa. Oba wolne górne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /3 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał nerwu twarzowego

  Kanał nerwu twarzowego (canalis facialis), w którym przebiegają: nerw twarzowy (VII) i nerw pośredni, naczynia rylcowo-sutkowe (od naczyń usznych tylnych), gałąź skalista tętnicy oponowej środkowej, jest najdłuższym kanałem piramidy. Rozpoczyna się on na dnie przewodu słuchowego wewnętrznego w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /2 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanalik bębenkowy

  Kanalik bębenkowy (canaliculus tympanicus) zawiera tętnicę bębenkową dolną (gałąź tętnicy gardłowej wstępującej) i nerw bębenkowy (gałąź nerwu językowo-gar-dłowego); rozpoczyna się on w głębi dołka skalistego na dolnej ścianie piramidy i prowadzi do jamy bębenkowej. W jamie bębenkowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanalik ślimaka

  Kanalik ślimaka (canaliculus cochleae) zawiera przewód przychłonkowy. Łączy on przestrzenie przychłonkowe ślimaka z jamą podpajęczynówkową opon mózgowia, kończąc się otworem zewnętrznym kanalika ślimaka (apertura ezterna cana-liculi cochleae) na powierzchni dolnej piramidy.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt

Do góry