Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Powierzchnia wewnętrzna podstawy czaszki

  Powierzchnię wewnętrzną podstawy czaszki dzielą dwie wystające krawędzie kostne na trzy doły: przedni, środkowy i tylny. Tylny brzeg skrzydeł mniejszych i przedni brzeg bruzdy skrzyżowania wzrokowego kości klinowej oddzielają dół przedni czaszki od dołu środkowego, ten zaś od dołu tylnego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia wewnętrzna sklepienia czaszki

  Powierzchnia wewnętrzna sklepienia jest wklęsła i ma różnego rodzaju wgłębienia i wyniosłości: 1) wyciski palczaste (impressiones digitatae) i łęki mózgowe (juga cerebralia*), wywołane przez zakręty i bruzdy mózgowe; występują tu one również, choć mniej silnie niż na powierzchni wewnętrznej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama części mózgowej czaszki

  Ściany jamy czaszki mózgowej (camirn cranii s. neurocranii*) są utworzone przez wszystkie osiem kości części mózgowej czaszki. Odróżniamy sklepienie czaszki (calvaria) oraz jej podstawę (basis); granicę między nimi tworzy umowna płaszczyzna pozioma, biegnąca przez gładziznę i przez kresy karkowe...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plastyczność stawu skroniowo-żuchwowego

  Ukształtowanie stawu skro-niowo-żuchwowego jest osobniczo bardzo zmienne i związane z budową uzębienia i rodzajem zwarcia. Zęby nie mają zdolności dostosowywania się, a więc rola ta musi przypadać stawowi skrońiowo-żuchwowemu; stanowi on też tę najbardziej plastyczną część układu, która...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /2 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanika stawu skroniowo-żuchwowego

  Ruchy stawu skroń iowo-żuchwowego są zależne od budowy stawu, od współpracy mięśni i od obu szeregów zębów. Ruchy w stawach prawym i lewym, odbywają się zawsze równocześnie, przy czym cztery komory obu stawów tworzą jeden zamknięty łańcuch stawowy. Człowiek, jako wszystkożerny, ma wielostronną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /3 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadła stawowe

  Odróżniamy trzy więzadła. Więzadło boczne (ligamentum lateraleI), mocne, trójkątne, wzmacnia torebkę stawową i biegnie skośnie od przodu i góry do tyłu i ku dołowi (ryc. 266). Rozpoczyna się ono bocznie szeroko na podstawie wyrostka jarzmowego kości skroniowej i zwężając się przyczepia do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torebka stawowa

  Torebka stawowa (capsula articularis) stanowi lejkowaty worek, skierowany wierzchołkiem ku dołowi, u góry obejmujący guzek i dołek stawowy aż do szczeliny skalisto-bębenkowej, na dole zaś szyjkę żuchwy; tutaj torebka schodzi z tyłu niżej niż z przodu, ponieważ dołek skrzydłowy żuchwy, służący...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krążek stawowy

  Krążek stawowy (discus articularis), zbudowany z chrząstki włóknistej, występuje w postaci owalnej płytki, cienkiej pośrodku, grubszej na obwodzie (3—4 mm), zrośniętej dokoła z torebką stawową. Na swej powierzchni górnej jest ona wiernym odbiciem powierzchni stawowej na kości skroniowej, a więc w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnie stawowe

  Powierzchnię stawową na kości skroniowej tworzy przedni odcinek dołu żuchwowego (fossa mandibularis) i do przodu od niego położony guzek stawowy (tuberculum articułare). Z dołu żuchwowego, położonego do przodu od przewodu słuchowego zewnętrznego, tylko odcinek przedni, dołek stawowy (fovea...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw skroniowo-żuchwowy

  Żuchwę i czaszkę łączą ruchomo dwa symetryczne stawy, prawy i lewy, w ruchach swych stale użytkowane równocześnie. Krążek stawowy dzieli staw skroniowo-żuchwowy na dwie części, ściśle od siebie oddzielone. W skład stawu wchodzą: powierzchnie stawowe kości skroniowej i głowy żuchwy, krążek...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt

Do góry