Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Struktura kości łokciowej

  Trzon kości łokciowej jest utworzony przez istotę zbitą, natomiast oba końce — przez istotę gąbczastą. Jama szpikowa trzonu, otoczona silną warstwą istoty zbitej, sięga ku górze daleko, gdyż zwykle tylko do trzech czwartych długości kości. Koniec bliższy jest utworzony przez gęstą istotę...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wcięcie promieniowe

  Wcięcie promieniowe (incisura radialis), znacznie mniejsze od poprzedniego, tworzy wąską, podługowatą, wklęsłą powierzchnię, pokrytą chrząstką szklistą, dla stawowego połączenia z głową kości promieniowej. Położone jest ono po stronie bocznej wyrostka dziobiastego. Od jego końca tylnego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wcięcie bloczkowe

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrostek łokciowy

  Wyrostek łokciowy (olecranon; olene = łokieć, kranon = głowa;. głowa łokcia). Wyrostek łokciowy stanowi dużą, grubą, zakrzywioną wyniosłość, położoną na górnej i tylnej części kości łokciowej. Wierzchołek jego, zagięty do przodu, w przypadku wyprostowanego przedramienia styka się z dołem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość łokciowa

  Kość łokciowa (ulna) jest grubsza u swego końca bliższego niż u dalszego. Jak na każdej kości długiej, odróżniamy na niej trzon i dwa końce.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kości przedramienia

  Kościec przedramienia jest utworzony przez dwie wysmukłe, lekko łukowato od siebie odgięte, długie kości: promieniową, leżącą po stronie kciuka, i łokciową, położoną po stronie małego palca. Kości te łączą się ruchomo, tak górnymi, jak i dolnymi swymi końcami i obejmują dość znaczną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /2 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność kości ramiennej

  Na szczególną uwagę zasługuje skręcenie części bliższej kości ramiennej (torsio humeri) w stosunku do osi bloczka, które odbywa się zarówno w rozwoju rodowym człowieka, jak i osobniczym. U niższych Naczelnych długa oś głowy kości ramiennej w stosunku do osi bloczka ustawiona jest mniej więcej pod...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /4 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kości ramiennej

  Kość ramienna kostnieje z ośmiu punktów, po jednym dla następujących części trzonu, głowy, guzka większego, guzka mniejszego, główki, bloczka i obu nadkłykci.

  Kostnienie rozpoczyna się mniej więcej w środku trzonu w siódmym tygodniu życia płodowego i szybko posuwa się ku obu końcom. TJ...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość ramienna

  Kość ramienna (humerus) jest najdłuższą i największą kością kończyny górnej. Składa się ona z części środkowej, czyli trzonu, i dwóch końców. Zarówno koniec bliższy, jak i dalszy tworzą główki dla stawów ramiennego i łokciowego.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność łopatki

  Cechą charakterystyczną łopatki człowieka jest jej znaczna długość. Pionowa postawa ciała i duża ruchomość kończyny górnej doprowadziły do silnego rozwoju mięśni obrotowych stawoi ramien-nego, które z kolei wywołały wydłużenie łopatki. Rówmież znaczna wysokość grzebienia łopatki jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 013

  praca w formacie txt

Do góry