Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Staw kości grochowatej

  Staw kości grochowatej (articulatio ossis pisiformis) jest najbardziej ruchomym stawem ze wszystkich międzynadgarstkowych, ponieważ jego torebka stawowa jest bardzo luźna. Szczelina stawowa jest ustawiona prawie prostopadle do innych stawów nadgarstka i czasem łączy się z jamą stawu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw śródnadgarstkowy

  Staw śródnadgarstkowy (articulatio mediocarpea) albo staw dalszy ręki jest utworzony przez oba szeregi kości nadgarstka. Kształt powierzchni stawowych jest znacznie bardziej złożony niż stawu poprzedniego; tutaj kości nadgarstka nie leżą w jednej płaszczyźnie; szczelina stawowa przebiega mniej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw promieniowo-nadgarstkowy

  Staw promieniowo-nadgarstkowy (articulatio radiocarpea), albo staw bliższy ręki jest stawem elipsoidalnym z poprzecznie ustawioną osią długą. Łączy on wyłącznie kość promieniową z szeregiem bliższym kości nadgarstka, głowa kości łokciowej nie dosięga bowiem nadgarstka. Zamiast niej łączy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło pierścieniowate kości promieniowej

  Więzadło pierścieniowate kości promieniowej (ligamentum annulare radii) uzupełnia panewkę kostną. Więzadło to przyczepia się do przedniego i tylnego brzegu wcięcia promieniowego kości łokciowej i obejmuje obwód stawowy głowy kości promieniowej; na stronie wewnętrznej jest ono często pokryte...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanika stawu łokciowego

  Oś stawu łokciowego (ramienno-łokciowego i ramienno--promieniowego) przechodzi przez środek bloczka i główki kości ramiennej. biegnie więc poniżej obu nadkłykci. W stawach tych odbywają się ruchy zgięcia i prostowania, w których udział biorą wspólnie obie kości przedramienia; więzadło...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw łokciowy

  Staw łokciowy (articulatio cubiti) jest stawem złożonym. Składa się on z trzech stawów anatomicznie złączonych z sobą i objętych wspólną torebką. Dwa z nich, jeden staw zawiasowy i jeden kulisty, współpracują wykonując zgięcie i prostowanie w stawie łokciowym; są to stawy ramienno-łokciowy i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch odwodzenia

  Ruch odwodzenia i przy wodzenia jest najwydatniejszy, jeżeli wykonujemy go w płaszczyźnie łopatki w stosunku do osi poziomej ustawionej prostopadle do tej płaszczyzny. W tym położeniu ruch odwodzenia ramienia jest możliwy do poziomu (90°), gdy tymczasem ten sam ruch wykonany w płaszczyźnie czołowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy obrotowe

  W stosunku do długiej osi kości ramiennej odbywają się ruchy obrotowe do wewnątrz, czyli ruchy nawracania ramienia i ruchy obrotowe na zewnątrz albo ruchy odwracania ramienia. Ruchy te są wyraźnie widoczne w czasie obracania przedramienia zgiętego pod kątem prostym w stosunku do powyższej osi. Ruch...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy zginania i prostowania

  Ruchy zginania i prostowania, czyli ruchy unoszenia do przodu i do tyłu, są to ruchy wahadłowe. Najwydatniej wykonujemy je prostopadle do płaszczyzny łopatki w stosunku do osi poziomej leżącej w tej płaszczyźnie. W ruchach tych ramiona poruszają się skośnie do przodu i w kierunku przyśrodkowym lub...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadła obrąbkowo-ramienne

  Więzadła obrąbkowo-ramienne (ligamenta glenohumeralia) dają się uwidocznić w głębokiej warstwie torebki stawowej w jej ścianie górnej i przedniej. Przyczepiają się one, tak jak torebka, do szyjki anatomicznej kości ramiennej i do brzegu obrąbka stawowego panewki. Zazwyczaj odróżniamy trzy niezbyt...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /748

  praca w formacie txt

Do góry