Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Ruchy w stawie nadgarstkowo-śródręcznym kciuka

  Ruchy kciuka w stawie nadgarstkowo-śródręcznym odbywają się w dwóch głównych kierunkach: oś jednego ruchu ustawiona jest w kierunku grzbiet o wo-dłonio wy m; w stosunku do niej odbywają się ruchy odwodzenia i przywodzenia kciuka (abductio et adductio). Oś druga biegnie w kierunku promieniowo-łokciowym;...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działanie mięśni nadgarstka

  Na ruchy stawów nadgarstka najsilniej działają zginacze; praca ich jest prawie równa pracy zginaczy w stawie łokciowym, gdy tymczasem działanie prostowników ręki wynosi tylko dwie piąte pracy zginaczy Mięśnie odwodzące w stronę promieniową i łokciową są znacznie słabsze, przy czym pierwsze są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwodzenie promieniowe i łokciowe

  Ruchy odwodzenia ręki są złożone, ponieważ obrót obu szeregów kości nadgarstka nie odbywa się dokoła osi dłoniowo-grzbie-towej. lecz każdy szereg obraca się dokoła osi przebiegającej skośnie do wszystkich trzech głównych kierunków W ruchu odwodzenia promieniowego odby^ra się więc przesuwanie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy w stawie promieniowo-nadgarstkowym i śródnadgarstkowym

  W położeniu anatomicznym normalnym ręki osie palca III, kości główkowatej i przedramienia leżą na jednej prostej. W położeniu tym torebki stawowe na całym swym obwodzie są równomierne i słabo napięte. W ruchach ręki odróżniamy: 1) ruchy obrotowe, już przedtem opisane; odbywają się one w obu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia i nerwy stawów ręki

  Unaczynienie stawów nadgarstka stanowią sieci nadgarstka dłoniowa i grzbietowa, które leżą na torebkach stawowych. Sieć dłoniowa jest przeważnie słabsza; jest ona utworzona przez drobne gałązki nadgarstkowe tętnicy promieniowej i łokciowej, łuku dłoniowego głębokiego oraz tętnicy między...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadła międzynadgarstkowe dłoniowe

  Więzadeł między nadgarstkowych dłoniowych, grzbietowych i między kostnych (ligamenta intercarpea palmaria, dorsalia et interossea). Więzadła międzynadgarstkowe dłoniowe są to krótkie, płaskie, przeważnie poprzecznie lub słabo skośnie przebiegające pasma: te z nich. które biegną promieniście od...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło poboczne promieniowe nadgarstka

  Więzadło poboczne promieniowe nadgarstka (ligamentum collaterale carpi radiale), krótkie i mocne, biegnie od wyrostka rylcowatego kości promieniowej do kości łódeczkowatej; hamuje ono ruchy odwodzenia łokciowego ręki Więzadło poboczne łokciowe nadgarstka (ligamentum collaterale carpi ulnare)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło grzbietowe promieniowo-nadgarstkowe

  Więzadło grzbietowe promieniowo-nadgarstkowe (ligamentum radio-carpeum dorsale), słabsze i mniej regularne od poprzedniego, biegnie od brzegu grzbietowego powierzchni stawowej nadgarstkowej kości promieniowej kilkoma pasmami do powierzchni grzbietowej kości szeregu bliższego nadgarstka. Napina się ono w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło łukowate dłoniowe nadgarstka

  Więzadło łukowate dłoniowe nadgarstka (ligamentum arcuatum carpi palmare*) powstaje przez połączenie się części włókien więzadła dłoniowego promienio-wo-nadgarstkowego z analogicznymi włóknami biegnącymi od wyrostka rylcowatego kości łokciowej — więzadłem dłoniowym łokciowo-nadgarstkowym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka

  Staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka (articulatio carpometacarpea pollicis) stanowi staw całkowicie odrębny, nie łączący się z innymi. Należy on do stawów siodełkowatych, które w tak czystej formie nigdzie indziej w ustroju nie występują. Miejsce największej ruchomości kciuka zostało przesunięte o...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /850

  praca w formacie txt

Do góry