Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Gałąź dolna kości łonowej

  Gałąź dolna kości łonowej (ramus inferior ossis pubis) stanowi wąską i płaską część kości, która biegnie od przyśrodkowego końca gałęzi górnej ku dołowi oraz bocznie i łączy się z gałęzią kości kulszowej. Brzeg przyśrodkowy tej gałęzi jest odchylony nieco bocznie w kształcie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź górna kości łonowej

  Gałąź górna kości łonowej (ramus superior ossis pubis) odchodzi od trzonu i kieruje się do przodu, ku dołowi i przyśrodkowo, gdzie w płaszczyźnie pośrodkowej łączy się z kością strony przeciwległej; ma ona kształt mniej więcej trójściennego ostrosłupa, który ku przyśrodkowi zwęża się i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /2 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzon kości kulszowej

  Trzon kości kulszowej (corpus ossis ischii) tworzy nieco więcej niż dwie piąte panewki. Na swym brzegu przednio-dolnym, pod wcięciem panewki, na górnym brzegu otworu zasłonionego znajduje się często mały guzek zasłonowy tylny (tuberculum obturatorium poste-rius). Z brzegu tylnego trzonu sterczy ku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /2 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzebień biodrowy

  Grzebień biodrowy (crista iliaca) stanowi górny, zgrubiały brzeg talerza. Jest on wypukły ku górze i wygięty wr kształcie litery S: rozpoczyna się wystającym ku przodowi, tępym kolcem biodrowym g ó r n y m przedni m (spina iliaca anterior superior), a kończy się również tępym kolcem biodrowym tylnym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość biodrowa

  Kość biodrowa (os ilium, kość skrętu kiszek; eileos = skręt kiszek) stanowi największy odcinek kości miednicznej; składa się ona z dwóch części: trzonu i talerza; granica między nimi jest zaznaczona na stronie wewnętrznej kresą łukowatą (linea arcuata).

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość miedniczna

  Kość miedniczna (os coxae); prawa i lewa, jest największą i najszerszą kością szkieletu. Jest to szeroka, spłaszczona, nieregularna kość zwężona w części środkowej, a poszerzona ku górze i ku dołowi. Każda kość miedniczna składa się z trzech części, które dopiero u dorosłego tworzą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kości kończyny dolnej

  Wszystkie kości kończyny dolnej kostnieją na podłożu chrzęstnym, przy czym kostnienie trzonów kości długich rozpoczyna się ochrzęstnie, innych składników — śródchrzęst-nie. Przekształcenie szkieletu chrzęstnego w szkielet kostny, tak samo jak na kończynie górnej, odbywa się w zasadzie w trzech...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw międzypałiczkowy kciuka

  Staw międzypałiczkowy kciuka (articulatio interphalangea pollicis) nie różni się od stawów pozostałych palców; jest to również staw czysto zawiasowy, w którym są możliwe ruchy zgięcia i prostowania. Zakres ruchów wynosi ok. 90°. Torebka stawowa i więzadła poboczne nie pozwalają na przegięcie ku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stawy międzypaliczkowe ręki

  Stawy międzypaliczkowe ręki (articulationes interphalangeae ma-nus) powstają przez połączenie podstawy każdego paliczka środkowego palców z głową każdego paliczka bliższego, jak również podstawy każdego paliczka dalszego z głową każdego paliczka środkowego. Palec I ma więc jeden staw tego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw śródręczno-paliczkowy kciuka

  Staw śródręczno-paliczkowy kciuka (articulatio metacarpophalan-gea potlicis). Staw śródręczno-paliczkowy albo podstawy kciuka w przeciwieństwie do pozostałych palców jest czystym stawem zawiasowym. Staw ten ze swą silnie spłaszczoną główką jest podobny pod względem budowy do stawów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt

Do góry