Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Pochylenie miednicy

  Pierwotnie panował pogląd, że płaszczyzna wejścia miednicy w pionowej postawie ciała ustawiona jest poziomo. Jeszcze na rycinach w dziele Wesaliusza miednica ma to poziome położenie, chociaż przypuszczalnie Leonardo da Vinci i Michał Anioł znali już położenie właściwe, które jednak dopiero...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /2 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice płciowe miednicy

  W miednicy żeńskiej talerze kości biodrowych są silnie bocznie rozstawione, u mężczyzn skierowane bardziej stromo Wzgórek jest bardziej płaski, u mężczyzn silniej wstępuje w obręb jamy miednicy; spojenie u kobiet jest niższe, a kąt podłonowy większy, jak również większa jest u kobiet...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asymetria i zwężenie miednicy

  Podobnie jak cały ustrój, również miednica wykazuje przeważnie stosunki asymetryczne. Dostrzegamy je czy to obserwując wejście miednicy, czy ustawienie spojenia w stosunku do płaszczyzny czołowej, czy położenie kości guzicznej. Guzek łonowy jednej strony jest zazwyczaj położony bardziej do przodu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyczuwalność miednicy

  Miednica kostna jest otoczona mięśniami i tkanką tłuszczową, tak że tylko niektóre jej części są wyczuwalne przez skórę. Jednym z ważniejszych punktów orientacyjnych miednicy na żywym jest k o 1 e c biodrowy przedni górny; jest on bardzo często widoczny, stale zaś wyczuwalny, idąc wzdłuż...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa miednicy

  Pierścień kostny utworzony przez kość krzyżową, guziczną i obie kości miedniczne obejmujemy wspólną nazwą miednicy (pelvis). Pierścień ten jest włączony między kręgi ruchome kręgosłupa, które dźwiga wraz z masą całego ciała, a kończyny dolne, na których spoczywa; jest on mocniejszy i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło pachwinowe

  Więzadło pachwinowe (ligamentum inguinale) występuje w postaci mocnego, okrągławego pasma łącznotkankowego, które biegnie od kolca biodrowego przedniego górnego do guzka łonowego. Daje się ono wyczuć poprzez skórę jako twarda listewka i widoczne jest z zewnątrz jako tzw. bruzda pachwinowa (sulcus...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło krzyżowo-kolcowe

  Więzadło krzyżowo-kolcowe (ligamentum sacrospinale) jest znacznie cieńsze niż poprzednie. Rozpoczyna się ono na brzegu bocznym części dolnej kości krzyżowej i na górnych kręgach guzicznych, biegnie bocznie do przodu od więzadła krzyżowo-guzowego i zwężając się przyczepia się do kolca...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło biodrowo-lędźwiowe

  Więzadło biodrowo-lędźwiowe (ligamentum iliolumbale) również wzmacnia staw krzyżowo-biodrowy. Stanowi ono mocne, płaskie pasmo włókniste rozpoczynające się na wyrostkach poprzecznych czwartego i piątego kręgu lędźwiowego; część włókien kieruje się stąd do tylnej części grzebienia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw krzyżowo-biodrowy

  Staw krzyżowo-biodrowy (articulatio sacroiliaca) jest stawem płaskim, utworzonym między stawowymi powierzchniami uchowatymi kości krzyżowej i kości biodrowej.

  Chrząstka stawowa jest znacznie grubsza na powierzchni uchowatej kości krzyżowej niż biodrowej. Na kości biodrowej występuje przeważnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otwór zasłoniony

  Otwór zasłoniony (foramen obturatum), dużych stosunkowo rozmiarów, kształtu trójkątnego lub owalnego jest ograniczony kością kulszo-wą i łonową. Brzegi jego są ostre z wyjątkiem górno-bocznego kąta, gdzie przebiega bruzda zasłonowa; do brzegów tych przyczepia się cienka, lecz mocna błona...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 012

  praca w formacie txt

Do góry