Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Struktura strzałki

  Strzałka jest zbudowana według typu kości długich. Trzon jest zbudowany z istoty zbitej i zawiera wąską jamę szpikową, szerszą ku końcowi bliższemu, węższą ku końcowi dalszemu. Oba końce kości składają się z istoty gąbczastej, pokrytej warstwą istoty zbitej. Blaszki kostne biegną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój strzałki

  Strzałka powstaje z trzech punktów kostnienia: jednego dla trzonu i po jednym dla każdego końca. Kostnienie rozpoczyna się w trzonie mniej więcej w ósmym tygodniu życia płodowego i rozprzestrzenia się ku obu końcom. U noworodka oba końce są jeszcze chrzęstne. W końcu dalszym kostnienie rozpoczyna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kostka boczna

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzon strzałki

  Trzon strzałki (corpus fibulae). Trzon, podobnie jak trzon kości piszczelowej, w przekroju poprzecznym jest mniej więcej trójkątny; odróżniamy w nim trzy powierzchnie, odgraniczone od siebie trzema brzegami. Poza tym wzdłuż jednej z tych powierzchni, mianowicie wzdłuż powierzchni tylnej skierowanej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strzałka

  Strzałka (fibula) położona jest wzdłuż bocznej strony kości piszczelowej, z którą łączy się u góry i u dołu. Jest ona znacznie cieńsza od kości piszczelowej, a w stosunku do swej długości jest najbardziej wysmukła ze wszystkich kości długich. U góry, łącząc się z kością piszczelową, nie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność kości piszczelowej

  Na szczególną uwagę zasługuje kształt bliższego końca kości piszczelowej. U niższych małp i małp człekokształtnych widoczne jest wyraźne przechylenie powierzchni stawowej górnej ku tyłowi tyłopochylenie piszczeli (retrotersio tibiae). Występuje ono również u człowieka pierwotnego (Homo...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kości piszczelowej

  Kość piszczelowa kostnieje z trzech punktów: jednego dla trzonu i po jednym dla każdej nasady. Kostnienie rozpoczyna się pośrodku trzonu w siódmym tygodniu życia zarodka, o kilka dni później niż w trzonie kości udowej, i stopniowo postępuje ku obu końcom Punkt kostnienia nasady bliższej występuje...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura kości piszczelowej

  Budowa wewnętrzna kości piszczelowej na ogół jest podobna do budowy innych kości długich. Warstwa istoty zbitej części środkowej trzonu jest szczególnie gruba. Przede wszystkim dotyczy to powierzchni przyśrodkowej, leżącej podskórnie, i brzegu przedniego, gdzie skupienie pasm istoty zbitej jest omal...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość piszczelowa

  Kość piszczelowa albo piszczel (tibia) znajduje się po stronie przyśrodkowej goleni i po kości udowej jest najdłuższą kością szkieletu. W przekroju poprzecznym ma kształt trójkątny. U góry, gdzie bierze udział w wytwarzaniu stawu kolanowego, kość dość znacznie grubieje, ku dołowi zwęża się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościec goleni

  Kościec goleni albo podudzia (crus) składa się z dwóch długich kości, kości piszczelowej i strzałki, które swymi bliższymi i dalszymi końcami łączą się. Podobnie do kości przedramienia ograniczają one szeroką przestrzeń międzykostną goleni (spatium interosseum cru-ris*). Kość piszczelowa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /624

  praca w formacie txt

Do góry