Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Mechanika mięśni

  Nie wszystkie mięśnie działają wyłącznie na jeden staw. Mięsień może mijać jeden staw i przebiegać nad kilku stawami, tak że odróżniamy mięśnie jednostawowe, dwustawowe i wielosta-wowe. Pierwsze leżą w głębi, ostatnie bardziej powierzchownie. Mięśnie wielostawowe mogą działać w ten sam...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skurcz mięśni

  Skurcz (contractio). Włókno mięśniowe reaguje na różnorodne bodźce skracaniem się swych składników kurczliwych. Bodźce te, jak wyżej wspomniano, mogą być natury chemicznej, mechanicznej, termicznej lub elektrycznej. W warunkach fizjologicznych skurcz mięśnia odbywa się na skutek bodźca ze strony...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napięcie mięśni

  Napięcie (tonus). Każde żywe włókno mięśniowe wykazuje pewien nieznaczny stan napięcia; mówimy o napięciu spoczynkowym mięśnia lub po prostu o napięciu mięśnia. Napięcie to nie podlega naszej woli i znajduje się pod wpływem autonomicznego układu nerwowego. Stopień napięcia mięśniowego jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stężenie pośmiertne mięśni

  Stężenie pośmiertne (rigor mortis). W parę godzin po śmierci (1—4) w zależności od okoliczności ją poprzedzających (np. od temperatury zewnętrznej czy od rodzaju choroby), mięśnie stopniowo zaczynają twardnieć. Proces ten nazywamy stężeniem pośmiertnym. Polega on na zmianach fizykochemicznych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bloczki mięśni

  Bloczki mięśni (trochleae musculares). Bloczki mięśni są to urządzenia, dokoła których owijają się ścięgna mięśni, zmieniając przeważnie kierunek przebiegu i pociągania mięśnia. Działają one mechanicznie jako punkt podparcia dźwigni (hypomochlion\ hypo = pod; mochlos = = dźwignia). Należy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochewka ścięgien

  Pochewka ścięgien (vaginae tendinum). Pochewki ścięgien należą do tego samego typu narządów pomocniczych mięśni, co kaletki maziowe. Są to kaletki obejmujące ścięgna mięśni. Występują więc w postaci cewy, w której przebiega ścięgno. Cewa ta, tak jak kaletka maziowa, składa się z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kaletki maziowe

  Kaletki maziowe (bursae synoviales). Kaletki maziowe są bardzo różnej wielkości; są one kształtu pęcherzykowatego, o cienkiej ścianie, i znajdują się między narządami, np. między kością a skórą, między kością a mięśniem lub ścięgnem, między torebką stawową a ścięgnem mięśnia, a więc...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięzie

  Oprócz tego zasadniczego przebiegu występują nieraz włókna powięzi skierowane wzdłuż włókien mięśniowych lub nawet skośnie albo łukowato. Tkanka łączna powięzi zawiera również włókna sprężyste. Wskutek powyższego utkania powięzie podczas skurczu mięśnia czy grupy mięśni ustalają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /5 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy mięśni

  Unerwienie mięśni jest również bardzo obfite; znajdujemy w nich włókna bezrdzenne, pochodzące z układu autonomicznego, towarzyszące naczyniom krwionośnym i kończące się pod śródmięsną, a poza tym liczne włókna rdzenne zarówno ruchowe, jak i czuciowe, poci lodzące od nerwów czaszkowych lub...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia mięśni

  Sieć naczyń włosowatych przechodzi w żyły, które przebiegają obok tętnic. Żyły mięśni, nawet bardzo drobne, wyposażone są w zastawki.

  Ścięgna mięśni w przeciwieństwie do brzuśca są bardzo słabo unaczynione, szczególnie w głębi.

  Naczynia chłonne mięśni biegną obok naczyń...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 876

  praca w formacie txt

Do góry