Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Różnicowanie się miotomów

  >

  >

  W przegrodę tę wrastają następnie wyrostki poprzeczne kręgów.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Histogeneza mięśni

  Elementy komórkowe miotomów zwane mio-blastami zatracają początkowy układ nabłonkowy i przejściowo przypominają elementy mezenchymy (ryc. 425 A); później komórki te wydłużając się i łącząc przekształcają się w wielojądrzaste długie włókna mięśniowe (ryc. 425 E). W cytoplazmie mioblastów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój mięśni

  Głównym źródłem materiału zarodkowego, który służy do budowy mięśni, jest mezoderma przyśrodkową somitów, zwana miotomami. Mięśnie kończyn i gardła wywodzą się z mezenchymy zawiązków kończyn i mezenchymy łuków skrzelowych. Już w tym wczesnym okresie rozwoju zarodka wrastają do miotomów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działanie mięśnia na staw

  Powyższe rozpatrywanie mechanicznej pracy mięśnia nie daje nam jednak odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób i z jaka siłą mięsień działa na staw. Siła mięśnia działająca na staw (linia działania siły mięśnia) nie zostaje zużyta w całości na wykonanie ruchu, lecz tylko częściowo, pozostała...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca mięśnia

  Pracę mięśnia możemy wyrazić w dżulach (J) = kilo-gramometrach (kGm)1. Jest ona zależna od siły i wielkości skurczu. Skurcz jest tym większy, im dłuższe są włókna mięśnia równocześnie działające. Bezwzględna wielkość skurczu mówi nam o wysokości, na jaką mięsień może unieść daną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siła mięśnia

  Wielkość siły mięśnia jest zależna od jego grubości, nie zaś od długości.

  Siła mięśnia jest tym większa, im więcej włókien on zawiera. Jeżeli przekroimy mięsień w jego najgrubszym miejscu poprzecznie do jego długości, otrzymamy przekrój anatomiczny. Uwzględnia on wszystkie włókna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działanie siły mięśnia na ścięgno

  W mięśniach pierzastych to pociąganie boczne włókien mięśniowych obu stron zostaje zrównoważone. Jeżeli np. włókna mięśniowe łączą się ze ścięgnem pod kątem 60°, to na podstawie równoległoboku sił możemy stwierdzić, że siła działająca w kierunku ścięgna równa się połowie całej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Linia działania siły mięśnia

  Kierunek, w jakim mięsień działa podczas swego skurczu, można oznaczyć linią prostą, tzw. linią działania siły mięśnia. Na ogół otrzymujemy ją łącząc linią prostą środek powierzchni przyczepu początkowego ze środkiem powierzchni przyczepu końcowego. Występuje to wyłącznie wtedy, gdy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koordynacja ruchów mięśni

  Wszystkie ruchy w sensie fizjologicznym są wynikiem skurczu grupy mięśni, przy czym skurcze poszczególnych mięśni wyregulowane są pod względem siły i kolejności w czasie. Koordynacją nazywamy dokładne wykonanie celowego zespołu ruchów wywołanych przez kombinację unerwienia. Każda koordynacja jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie ruchów mięśni

  Ruchy ciała nie polegają przeważnie na izolowanej czynności poszczególnych mięśni; w pracy mięśni zwykle biorą udział całe grupy lub łańcuchy mięśni. Spośród nich mięśnie wykonujące określony ruch, np. zgięcie stawu, stanowią mięśnie współdziałające, czyli synergiczne (synergein =...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 215

  praca w formacie txt

Do góry