Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień krzyżowo-guziczny tylny

  M. krzyżowo-guziczny tylny (m. sacrococcygeus dorsalis), parzysty, stanowi pozostałość mm. międzykolcowych między kością krzyżową a guziczną; u człowieka występuje on w szczątkowej postaci nielicznych pęczków pierwotnych segmentalnych mięśni ogona niższych ssaków i częściowo jest przykryty...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie międzykolcowe

  Mm. międzykolcowe (mm. interspinales) należą do pasma przyśrodkowego właściwych mięśni grzbietu. Występują one między wszystkimi kręgami części szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa, łącząc sąsiadujące z sobą wierzchołki wyrostków kolczystych. Posiadają one stosunkowo dużą siłę, ponieważ...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krótkie mięśnie grzbietu

  Krótkie mięśnie grzbietu zachowały swą pierwotną budowę metame-ryczną; są one rozpięte między dwoma sąsiednimi kręgami i w różnych częściach kręgosłupa rozwinięte są tym silniej, im większa jest ruchomość danej części. Do grupy tej zaliczamy nie tylko właściwe mięśnie grzbietu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie skręcające

  Mm. skręcające (mm. rotatores) są krótkie, ze względów klasyfikacyjnych umieściliśmy je jednak w grupie pięciu mięśni długich. Tworzą one najgłębszą warstwę układu poprzeczno-kolcowego całkowicie przykryte przez m. wielodzielny; biegną od kości krzyżowej do drugiego kręgu szyjnego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień wielodzielny

  M. wielodzielny (m. multifidus) biegnie wzdłuż całego prawie kręgosłupa, od kości krzyżowej do kręgu obrotowego. Od m. półkolcowego, który go pokrywa, różni się mniej stromym przebiegiem, gdyż włókna jego mijają tylko dwa do czterech kręgów. Najsilniej jest on rozwinięty w okolicy lędźwiowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień półkolcowy głowy

  M. półkolcowy głowy(m.semispinalis capitis) jest płaski, gruby, podługowato czworokątny. Położony jest obustronnie obok więzadła karkowego, granicząc do przodu z m. półkolcowym szyi i mm. podpo-tylicznymi, bocznie z m. najdłuższym głowy, do tyłu z mm. płatowatym i czworobocznym. Rozpoczyna się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień półkolcowy klatki piersiowej i szyi

  M. półkolcowy klatki piersiowej i szyi (m. semispinalis thoracis et cervicis) rozpoczyna się na wyrostkach poprzecznych wszystkich kręgów piersiowych i kończy na wyrostkach kolczystych pięciu lub sześciu górnych kręgów piersiowych i siódmego do drugiego kręgu szyjnego. Górne włókna m. półkolcowego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień półkolcowy

  M. półkolcowy (m. semispinalis) składa się z włókien przebiegających najbardziej stromo, które przeskakują więcej niż cztery kręgi (zwykle sześć, siedem). W okolicy lędźwiowej nie występuje, ograniczając się do części piersiowej, szyjnej i głowowej, które spoczywają na m...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień kolcowy głowy

  M. kolcowy głowy (m. spinalis capitis), występujący jako odmiana, rozpoczyna się na wyrostkach kolczystych górnych kręgów piersiowych oraz dolnych szyjnych i kończy się na kości potylicznej w pobliżu guzowatości potylicznej zewnętrznej.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień kolcowy szyi

  M. kolcowy szyi (ra. spinalis cervicis) rozpoczyna się na wyrostkach kolczystych górnych kręgów piersiowych (drugiego i pierwszego) i dolnych szyjnych (siódmego i szóstego), i kończy się na wyrostkach kolczystych czwartego do drugiego kręgu szyjnego. Kręg piąty zwykle nie ma...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /324

  praca w formacie txt

Do góry