Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień piersiowy większy

  M. piersiowy większy (ra. pectoralis major), najbardziej powierzchowny z omawianej grupy, jest szeroki, mniej więcej trójkątny, położony w części przedniej klatki piersiowej.

  Przyczepy. Mięsień piersiowy większy rozpoczyna się trzema częściami. Górna, część obojczykowa (pars clavicularis)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie klatki piersiowej

  Mięśnie klatki piersiowej są to pochodne mięśniówki brzusznej tułowia, unerwione przez gałęzie przednie nerwów rdzeniowych. Tworzą one trzy odrębne zespoły: 1) mięśnie powierzchowne, przyczepiające się do kośćca okolicy barku i ramienia, 2) mięśnie głębokie, stanowiące właściwe mięśnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blaszka przednia albo głęboka

  Blaszka przednia albo głęboka (lamina profunda*) jest cieńsza od tylnej, leży do przodu od m. krzyżowo-grzbietowego, a do tyłu od m. czworobocznego lędźwi i m. lędźwiowego większego. Rozpięta jest tylko na przestrzeni od dwunastego żebra do grzebienia biodrowego, do których się przyczepia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź karku

  Powięź karku (fascia nuchae) jest cienką łącznotkankową błoną położoną bezpośrednio pod m. czworobocznym i m. równoległobocznym. Rozpoczyna się na powierzchni dolnej łuski potylicznej i pokrywa mm. płatowate i m. półkolcowy głowy. Przyśrodkowo łączy się z więzadłem karkowym, do przodu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień skośny dolny głowy

  M. skośny dolny głowy (ra. obliąuus capitis inferior), płaski i podłu-gowaty, położony jest bezpośrednio na kręgach. Rozpoczyna się na wyrostku kolczystym kręgu obrotowego, skąd włókna jego biegną ku bokowi oraz ku górze i kończą się na wyrostku poprzecznym kręgu szczytowego. Również i ten...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień prosty tylny większy głowy

  M. prosty tylny większy głowy (m. rectus capitis posterior major) jest to mięsień płaski, podługowatotrójkątny, położony bezpośrednio na kręgach. Rozpoczyna się na wyrostku kolczystym kręgu obrotowego, skąd włókna jego biegną nieco rozbieżnie ku górze oraz do boku, i kończy się poniżej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień skośny górny głowy

  M. skośny górny głowy (m. obliąuus capitis superior) stanowi przypuszczalnie najwyższy tylny mięsień międzypoprzeczny szyi między kręgiem szczytowym a kością potyliczną i jako taki należy do pasma bocznego, natomiast trzy następne grzbietowe mięśnie podpotyliczne pochodzą z pasma...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie dźwigacze żeber

  Mm. dźwigacze żeber (mm. levatores costarum) są to płaskie, trójkątne, cienkie i małe mięśnie w liczbie dwunastu z każdej strony, położone do tyłu od stawów żebrowo-poprzecznych i przykryte m. najdłuższym. Mięśnie te, jako pochodne mm. międzyżebrowych (p. dalej), przesunęły swój przyczep...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień krzyzowo-guziczny przedni

  M. krzyzowo-guziczny przedni (m. sacrococcygeus ventralis) należy do tej samej grupy mięśni, co mm. międzypoprzeczne boczne. Jest to mięsień parzysty, szczątkowy, niestale występujący. Pochodzi od m. obniżającego ogon (m. depressor caudae) niższych ssaków mięśnie dna miednicy). Rozpoczyna się on na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie międzypoprzeczne

  Mm. międzypoprzeczne (mm. intertransversarii) zachowały się w części kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędźwiowym, w tych samych okolicach więc, co mm. międzykolcowe. Łączą one dwa sąsiednie wyrostki poprzeczne lub ich odpowiedniki. W okolicy szyjnej i lędźwiowej występują jako mięśnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 425

  praca w formacie txt

Do góry