Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Choroba hemołityczna spowodowana konfliktem serologicznym

  Warunkiem wystąpienia konfliktu serologicznego jest niezgodność antygenów krwinek czerwonych między matką i dzieckiem w układach ABO, Rh i innych. Podstawę konfliktu serologicznego stanowi reakcja immunologiczna, zachodząca pomiędzy antygenami krwinek czerwonych płodu/noworodka a przeciwciałami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /1 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karmienie naturalne

  Karmienie naturalne zalecane jest w żywieniu wszystkich noworodków zdrowych, a także, jeżeli nie ma przeciwwskazań lekarskich, również u wcześniaków i noworodków chorych. Zalet karmienia piersią jest wiele: zawsze odpowiednia temperatura pokarmu, jałowość, optymalny skład chemiczny, obecność substancji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /4 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół zaburzeń oddychania

  Zespół zaburzeń oddychania (ZZO) wiąże się z niedoborem substancji powierzchniowo czynnej (surfaktantu) oraz niedojrzałością układu krążenia. Wczesne rozpoznanie ryzyka wystąpienia ZZO opiera się na ocenie składu oraz właściwości biofizycznych i biochemicznych płynu owodniowego. Obecność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /3 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedotlenienie okołoporodowe

  Niedotlenienie okołoporodowe noworodka stanowi istotną przyczynę zachorowalności i umieralności niemowląt. Częstość występowania tego powikłania szacuje się na 2% wszystkich porodów, a w grupie noworodków z urodzeniową masą ciała < 2000 g wzrasta ona do 6%. Do niedotlenienia może dojść w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /3 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie z noworodkiem na sali porodowej

  Prawidłowe postępowanie z noworodkiem bezpośrednio po urodzeniu na sali porodowej łub sali operacyjnej może mieć decydujący wpływ na jego dalsze losy. Postępowanie z noworodkiem rozpoczyna się od odśluzowania jamy ustno--gardłowej i nosa tuż po urodzeniu się główki, a jeszcze przed wytoczeniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /3 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapeutyczne znaczenie diagnostyki prenatalnej

  Nie sposób przecenić terapeutycznego znaczenia diagnostyki prenatalnej. Najogólniej ujmując, jej zastosowanie dotyczy monitorowania przebiegu ciąży oraz wykrywania wad rozwojowych płodu.

  Konkretniej, badania tego typu mogą służyć ustaleniu stopnia zaawansowania ciąży. Ponadto analizowane badania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /3 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestie dyskusyjne związane i diagnostyką prenatalną

  Diagnostyka prenatalna musi być rozpatrywana w płaszczyźnie moralnej przez zastosowanie kryterium godności osoby ludzkiej. Najbardziej konsekwentne stanowisko etyki personalistycznej wyraża pogląd o bezwzględnym respekcie (szacunku, afirmacji) dla osoby ludzkiej od momentu poczęcia. Charakterystyczne może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /4 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany w układzie oddechowym

  W czasie życia wewnątrzmacicznego płuca płodu nie uczestniczą w wymianie gazowej, ich rolę pełni łożysko, dostarczając płodowi tlen i usuwając dwutlenek węgla. Przed rozpoczęciem samodzielnego oddychania musi nastąpić rozwój strukturalny płuc, wzrost dojrzałości komórkowej i zdolność do syntezy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /3 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany w układzie krążenia

  Krążenie płodowe różni się w istotny sposób od krążenia człowieka dorosłego zarówno pod względem anatomicznym, jak i fizjologicznym. Krążenie płodowe charakteryzuje się wysokim oporem i małym przepływem w krążeniu płucnym oraz małym oporem i dużym przepływem systemowym. Miejscem wymiany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /2 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność ośrodkowego układu nerwowego

  Ośrodkowy układ nerwowy (o.u.n.) noworodka jest niedojrzały w momencie narodzin, a jego rola sprowadza się do regulacji podstawowych procesów życiowych (przewaga struktur podkorowych). Niedojrzały układ nerwowy jest przyczyną odrębności, uwidaczniających się przede wszystkim w napięciu mięśniowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /26.06.2014 Znaków /3 093

  praca w formacie txt

Do góry