Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Położenie mięśni szyi

  Pod względem położenia mięśnie szyi możemy podzielić na trzy główne grupy: powierzchowną, środkową i głęboką. W skład pierwszej wchodzą m. szeroki szyi i pod nim leżący m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy; mięśnie grupy środkowej są wszystkie w związku z kością gnykową, a mięśnie grupy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie nadgnykowe

  Mięśnie nadgnykowe leżą między kością gnykową a żuchwą; powstały one częściowo z mięśni pierwszego łuku skrzelowego, częściowo zaś z drugiego. Pierwsze tworzą dno jamy ustnej (m. żuchwowo-gnykowy i brzusiec przedni m. dwubrzuścowego); unerwione są one, tak jak wszystkie mięśnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie podgnykowe

  Trzecią gnipę mięśni pochodzących z wyrostków brzusznych miotomów tworzą mięśnie, które biegną w przedłużeniu układu m. prostego brzucha i są jego odpowiednikiem. Grupa ta składa się z pięciu jednostek (mm. łopatkowo-gnykowy. mostkowo-gnykowy, mostkowo-tarczowy, tarczowo-gnykowy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie przedkręgowe

  Drugą grupę mięśni szyi tworzą tzw. mięśnie przedkręgowe (m. prosty przedni głowy, m. długi szyi, m. długi głowy). Wyrostki brzuszne miotomów wraz z zanikiem żeber na szyi kierują się na powierzchnię przednią kręgosłupa w odcinku szyjnym i przesuwają się równocześnie na trzony trzech...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa mięśni pochyłych

  Grupa mięśni pochyłych (przedni, środkowy, tylny), stanowiących przedłużenie mięśni międzyżebrowych powyżej klatki piersiowej. Powstają one z szeregu segmentów przypuszczalnie warstwy zewnętrznej przednio-bocznej ściany ciała, które zlewają się z sobą wraz z zanikiem odpowiednich żeber...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie szyi - uwagi ogólne

  Mięśnie szyi układają się symetrycznie dokoła kręgosłupa. Z mięśniami położonymi do tyłu od kręgosłupa zapoznaliśmy się poprzednio; tworzą one mięśnie karku. Pozostałe mięśnie, położone z prawej i lewej strony kręgosłupa i do przodu od niego, stanowią mięśnie szyi w ścisłym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepukliny boczne lub skośne

  Przepukliny boczne lub skośne (herniae laterales s. obliąuae) wpuklają się przez dół pachwinowy boczny, przebiegają przez całą długość kanału pachwinowego i wstępują pod skórę tak samo jak poprzednie przez pierścień pachwinowy powierzchowny. Leżą one stale bocznie od naczyń nabrzusznyeh...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepukliny przyśrodkowe lub proste

  Przepukliny przyśrodkowe lub proste (herniae mediales s. rectae) przebijają się najkrótszą drogą przez ścianę brzucha; wpuklają się przez dół pachwinowy przyśrodkowy i uwypuklają pod skórę przez pierścień pachwinowy powierzchowny. Leżą one stale bocznie od więzadła pępkowego przyśrodkowego i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepukliny pachwinowe

  Wszystkie przepukliny pachwinowe powstają powyżej więzadła pachwinowego w przeciwieństwie do przepuklin udowych, które wytwarzają się poniżej tego więzadła. Przepukliny pachwinowa mogą wypuklać się przez dół pachwinowy przyśrodkowy lub przez dół pachwinowy boczny. Dół nadpęcherzowy prawie nie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsca zmniejszonego oporu ścian brzucha

  Ściana brzucha nie we wszystkich miejscach jest jednakowo wytrzymała; ma ona punkty zmniejszonego oporu, poprzez które czy to wskutek wzmożonego ciśnienia w jamie brzusznej, jak np. podczas podnoszenia ciężarów, czy z innych przyczyn trzewa mogą się wydostawać na zewnętrz jamy brzusznej pod skórę...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 213

  praca w formacie txt

Do góry