Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień żuchwowo-gnykowry

  Mięsień żuchwowo-gnykowy (m. mylohyoideus; myle = młyn) jest mięśniem płaskim, trójkątnym, który wspólnie z przeciwległym jest rozpięty w łuku trzonu żuchwy i wytwarza dno jamy ustnej.

  Mięsień rozpoczyna się na kresie żuchwowo-gny-kowej żuchwy. Włókna biegną równolegle ku tyłowi, do dołu i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /2 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień rylcowo-gnykowy

  M. rylcowo-gnykowy (ra. stylohyoideus) jest mięśniem cienkim, wrzecionowatym, rozpiętym skośnie między podstawą czaszki a kością gnykową.

  Rozpoczyna się on na wyrostku rylcowa tym kości skroniowej, biegnie do przodu oraz ku dołowi i przyczepia się na trzonie lub rogach większych kości gnykowej; w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień dwubrzuścowy

  M. dwubrzuścowy (m. digastricus) biegnie od podstawy czaszki do kości gnykowej i stąd do powierzchni wewnętrznej części przyśrodkowej trzonu żuchwy. Tworzy on łuk skierowany wypukłością ku dołowi.

  Mięsień składa się z dwóch okrągławych brzuśców, przedniego i tylnego, złączonych ścięgnem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień tarczowo-gnykowy

  M. tarczowo-gnykowy (m. thyrohyoideus) biegnie w przedłużeniu poprzedniego; jest on mięśniem płaskim, bardzo cienkim, czworobocznym.

  Przyczepy. Rozpoczyna się on na kresie skośnej chrząstki tarczowatej, od której biegnie ku górze i przyczepia się do trzonu i rogów większych kości gnykowej do tyłu od...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /2 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień mostkowo-tarczowy

  M. mostkowo-tarczowy (ra. sternothyroideus) jest mięśniem płaskim, bardzo cienkim, kształtu wydłużonego czworoboku; jest on rozpięty między mostkiem a chrząstką tarczowatą.

  Rozpoczyna się on na powierzchni tylnej rękojeści mostka i chrząstki pierwszego żebra, poniżej przyczepu m...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Topografia mięśnia łopatkowo-gnykowego

  Mięsień jest położony na powierzchni bocznej i przedniej szyi. W dolnej części jest on przykryty obojczykiem, m. podobojczykowym i m. czworobocznym, w części środkowej — m. mostkowo-obojczykowo-sutkowym; poniżej i powyżej tego mięśnia leży on powierzchownie przykryty blaszką powierzchowną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień łopatkowo-gnykowy

  M. łopatkowo-gnykowy (ra. omohyoideus) powstał z części bocznej m. mostkowo-gnykowego, której początek przesunął się bocznie aż na łopatkę (omoplata; omos = bark, plate = blaszka). Jest to mięsień spłaszczony, długi i cienki, rozpięty między łopatką a kością gnykową. W części środkowej ma...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy

  M. mostkowo-obojczykowo-sutkowy (m. sternocleidomastoideus) jest silnym mięśniem, przebiegającym skośnie na stronie bocznej szyi od tyłu i góry ku przodowi i ku dołowi, śrubowato ją obejmując. Silny rozwój mięśnia, jego kształt i przebieg są swoiste dla człowieka z jego pionową postawą ciała i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /2 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  M. szeroki szyi - odmiany

  M. szeroki szyi jest pozostałością mięśniówki skórnej, która u wielu ssaków (np. koń, pies) jest silnie rozwinięta na całym tułowiu; nosi ona u nich nazwę pod-ściółki mięśniowej (panniculus carnosus*) i stanowi narząd ochronny skóry. Słabe ślady tej błony mięśniowej poza m. szerokim...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień szeroki szyi

  M. szeroki szyi (platysma; platys = płaski, szeroki) jest położony w okolicy przedniej i bocznej szyi, pod skórą, na m. mostkowo-obojczy-kowc-sutkowym; stanowi on czworoboczną, szeroką, bardzo cienką warstwę mięśniową, która ciągnie się z górnej części klatki piersiowej na dolną część twarzy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 540

  praca w formacie txt

Do góry