Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Trójkąt łopatkowo-obojczykowy

  Trójkąt łopatkowo-obojczykowy (trigonum omoclaviculare) stanowi dno dołu nadobojczykowego większego (fossa supraclavicularis major); jest on ograniczony dolnym brzuścem m. łopatkowo-gnykowego, brzegiem bocznym dolnego odcinka m. mostkowo-obpjczykowo-sutkowego i obojczykiem; jest on przykryty blaszką...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąt tarczowy

  Trójkąt tarczowy (trigonum thyroideum), położony między m. mostkowo-gnykowym. górnym brzuścem m. łopatkowo-gnykowego i brzegiem przednim m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego, jest zamknięty blaszką powierzchowną i przedtchawiczą powięzi szyi. Główną jego zawartość stanowi część boczna tarczycy i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąt tętnicy szyjnej

  Trójkąt tętnicy szyjnej (trigonum caroticum) jest ograniczony brzegiem przednim m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego. brzuścem górnym m. łopatkowo-gnykowego i brzuścem tylnym m. dwubrzuścowego. Jest on zamknięty blaszką powierzchowną powięzi szyi. W trójkącie tym następuje podział t. szyjnej wspólnej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąt podżuchwowy

  Trójkąt podżuchwowy (trigonum submandibulare) stanowi obustronnie część górną trójkąta przedniego szyi; jest on ograniczony przez oba brzuśce m. dwubrzuścowego i od góry przez brzeg dolny żuchwy. Dno trójkąta stanowią: z przodu m. żuchwowo-gnyko-wy, z tyłu m. gnykowo-językowy. Trójkąt ten...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestrzeń przedkręgowa

  Przestrzeń przedkręgowa (spatium prevertebrale) stanowi najgłębiej położoną przestrzeń łącznotkankową, znajdującą się między blaszką przedkręgową powięzi szyi a powierzchnią przednią kręgosłupa w odcinku szyjnym. Ta komora kostno-włóknista rozpoczyna się na przednim łuku kręgu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestrzeń środkowa szyi

  Przestrzeń środkowa szyi (spatium colli medium*). Druga, praktycznie bardzo ważna przestrzeń, łącznotkankowa przestrzeń środkowa szyi, znajduje się poniżej kości gnyko-wej między blaszką przedtchawiczą i przedkręgową. Przestrzeń ta zawiera: 1) krtań z tchawicą, do tyłu od nich 2) gardło i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestrzeń nadmostkowa i nadobojczykowa

  Przestrzeń nadmostkowa i nadobojczykowa (spatium suprasternale et supraclauicula-re*). Między blaszką powierzchowną i przedtchawiczą powięzi szyi leży szczelinowata przestrzeń łącznotkankowa. Jej część pośrodkowa (przestrzeń nadmostkowa) położona jest nad rękojeścią mostka i do tyłu od...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochewki naczyń

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blaszka przedkręgowa

  Blaszka przedkręgowa (lamina prevertebralis) pokrywa mm. długie szyi i głowy, jak również powierzchnię przednią trzonów kręgów szyjnych oraz obejmuje pień współczulny. Ku bokom łączy się ona z powięzią otaczającą mm. pochyłe, ku górze sięga do przyczepu mm. długich głowy na podstawie czaszki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blaszka przedtchawicza

  Blaszka przedtchawicza (lamina pretrachealis) różni się wybitnie od obu pozostałych; jest ona bardzo mocna, o wyraźnym charakterze rozcięgna. Jest też znacznie mniejsza od poprzedniej, gdyż występuje tylko w polu ograniczonym przez trzon kości gnykowrej, oba brzuśce mm. łopatkowo-gnykowych, mostkowe...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 114

  praca w formacie txt

Do góry