Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Część łzowa

  Część łzowa (pars lacrimalis) występuje w postaci małej, prostokątnej blaszki, położonej do tyłu od woreczka łzowego. Włókna mięśniowe rozpoczynają się na grzebieniu łzowym tylnym kości łzo-wej i na woreczku łzowym, skąd częściowo krzyżując się biegną w obręb powiek i kończą się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Część powiekowa

  Część powiekowa (pars palpebralis) występuje w postaci łukowato przebiegających pasm, z których jedne biegną w powiece górnej, drugie — w dolnej. Pasma te tworzą cienką warstwę mięśniową, która od przodu pokrywa łącznotkankowe płytki, tzw. tarczki powieki górnej i dolnej. Włókna tej części...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień okrężny oka

  M. okrężny oka (m. orbicularis oculi) jest mięśniem płaskim, eliptycznym, położonym w powiekach i ich otoczeniu. Składa się on z trzech części. Część oczodołowa (pars orbitalis), najsilniejsza, stanowi odcinek obwodowy mięśnia; okrąża dokoła wejście do oczodołu, zachodząc na czoło, skroń...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czepiec ścięgnisty

  Czepiec ścięgnisty (galea aponeurotica), zwany też rozcięgnem naczasznym (aponeurosis epicranialis), jest to cienka, mocna błona ścięgnista, złączona luźno z okostną, natomiast bardzo ściśle ze skórą głowy. Skalp Indian składa się ze skóry i czepca. Czepiec ścięgnisty może być zawsze biernie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień skroniowo-ciemieniowy

  M. skroniowo-ciemieniowy (ra. temporoparietalis) jest mięśniem szczątkowym. Rozpoczyna się on na czepcu ścięgnistym, kończy zaś na powierzchni wewnętrznej chrząstki małżowiny usznej, lub też również na czepcu ścięgnistym, nie dochodząc do małżowiny. Mięsień ten w całości lub częściowo...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brzusiec czołowy

  Brzusiec czołowy (venter frontalis) również parzysty, położony na części przedniej czaszki, jest mięśniem czworobocznym, bardzo cienkim. Rozpoczyna się on w skórze brwi i gładzizny; poza tym przenika we włókna niżej położonych mięśni. Włókna biegną ku górze i na wysokości guzów czołowych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień potyliczno-czołowy

  M. potyliczno-czołowy (ra. occipitofrontalis). Brzusiec potyliczny (venter occipitalis) jest mięśniem parzystym, kształtu czworobocznego; jest on bardzo cienki, położony w części tylnej głowy tuż pod skórą. Rozpoczyna się on na bocznych dwóch trzecich częściach kresy karkowej najwyższej i zachodzi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie wyrazowe głowy

  Mięśnie wyrazowe twarzy występują przeważnie w postaci cienkich blaszek mięśniowych lub pęczków, które okrężnie jako zwieracze lub promienisto jako rozwieracze układają się dokoła otworów skóry twarzy. Mięśnie te wykonują różne czynności, jak np. mruganie, otwieranie, zamykanie czy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /3 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie głowy

  Mięśnie głowy w zasadzie należą do układu trzewnego. Tylko mięśnie języka i mięśnie gałki ocznej należą do układu somatycznego. Mięśnie języka rozwijają się z wyrostków brzusznych miotomów potylicznych, które przesunęły się na szkielet trzewny; są one unerwione przez nerw podjęzykowy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /4 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąt łopatkowo-czworoboczny

  Trójkąt łopatkowo-czworoboczny (tngonum omotrapezoideum), ograniczony przez m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy. m. czworoboczny i brzusiec dolny m. łopatkowo-gnykowego, jest przykryty blaszką powierzchowną powięzi szyi Dno trójkąta tworzy m. płatowaty, dźwigacz łopatki i mm. pochyłe. Główną jego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /483

  praca w formacie txt

Do góry