Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień dźwigacz wargi górnej

  M. dźwigacz wargi górnej (m. levator labii superioris) jest położony ku bokowi od poprzedniego.

  Rozpoczyna się on szeroko na brzegu podoczodo-łowym powyżej otworu podoczodołowego. Włókna biegną ku dołowi oraz przyśrodkowo nieco zbieżnie i kończą sięw skórze bruzdy nosowo-wargowej, sięgając aż...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa

  Dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa (m. levator labii superioris alaeąue nasi) tworzą dwa pasma włókien mięśniowych leżące ku bokowi od nosa.

  Mięsień ten rozpoczyna się wąskim pasmem na wyrostku czołowym szczęki; włókna boczne biegną stromo ku dołowi oraz do boku i kończą sięw skórze wargi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień jarzmowy większy

  M. jarzmowy większy (ra. zygomaticus major) jest najsilniejszym i najbardziej powierzchownie położonym mięśniem wyrazowym.

  M. jarzmowy większy rozpoczyna się na powierzchni policzkowej kości jarzmowej; włókna jego biegną skośnie ku dołowi oraz przyśrodkowo i kończą sięw węźle mięśniowym kąta...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misień śmiechowy

  M. śmiechowy (ra. risorius) stanowi pęczek włókien mięśniowych przebiegających poprzecznie i osobniczo bardzo zmiennych, który oddzielił się od m. obniżacza kąta ust. Tak samo jak m. obniżający przebiega on zupełnie powierzchownie nad włóknami m. szerokiego, podążającymi do kąta ust.

  Mięsień...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień obniżacz kąta ust

  M. obniżacz kąta ust (ra. depressor anguli oris) jest mięśniem płaskim, trójkątnym, położonym między żuchwą a kątem ust, najbardziej powierzchownym ze wszystkich dotychczas opisanych.

  Mięsień ten rozpoczyna się na brzegu żuchwy od guzka bródkowego do poziomu pierwszego zęba trzonowego, między...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień bródkowy

  M. bródkowy (m. mentalis) jest to mięsień mały, krótki, stożkowaty, położony na bródce przyśrodkowo od m. obniżającego wargę dolną; jest on ustawiony strzałkowo, kierując się od żuchwy do skóry bródki.

  M. bródkowy rozpoczyna się na łękach zębodoło-wych dolnych siekaczy i kła. Włókna są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień obniżacz wargi dolnej

  M. obniżacz wargi dolnej (m. depressor labii inferioris) jest to płaski, czworokątny mięsień, położony poniżej szpary ust.

  Mięsień ten rozpoczyna się na brzegu dolnym żuchwy, powyżej przyczepu m. obniżacza kąta ust, nieco do boku od guzka bródkowego; poza tym znaczna liczba włókien (warstwa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień podłużny

  M. podłużny (ra. procerus), tak samo jak poprzednie, jest mięśniem parzystym. Jest to mięsień mały, wydłużony w kierunku pionowym, położony w okolicy międzybrwiowej poniżej brzuśca czołowego m. potyliczno-czołowego.

  Mięsień ten rozpoczyna się na kości nosowej, powyżej części poprzecznej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień marszczący brwi

  M. marszczący brwi (ra. corrugator supercilii) jest to wąski i mały mięsień, położony obok nasady nosa.

  Rozpoczyna się on na części nosowej kości czołowej. Włókna biegną nieco ku górze i ku stronie bocznej, krzyżują się z włóknami m. okrężnego oka oraz brzuśca czołowego m...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fałdyi bruzdy skórne

  Gdy otwiera się powieki, wsuwają się one, zwłaszcza powieka górna, pod część oczodołową mięśnia. Gdy oczy są otwarte, część oczodołowa przykrywa większy odcinek części powiekowej. W miejscu, gdzie ostatnia występuje i staje się widoczna, powstaje fałd skórny oddzielony od powieki bruzdą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /2 598

  praca w formacie txt

Do góry