Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień uszny przedni

  M. uszny przedni (m. auricularis anterior) jest to płaski, trójkątny mięsień położony do przodu od małżowiny.

   Rozpoczyna się on na czepcu ścięgnistym i blaszce powierzchownej powięzi skroniowej. Włókna biegną ku tyłowi i nieco ku dołowi i kończą się na brzegu przednim małżowiny (na końcu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie małżowiny usznej

  Małżowina uszna ma podwójny układ mięśniowy. Jedne mięśnie są to malutkie pasemka rozpoczynające się i kończące na chrząstce małżowiny; z mięśniami tymi zapoznamy się przy opisie narządu przedsio-nkowo-ślimakowego (t. V). Drugie — to trzy mięśnie uszne: przedni, górny i tylny. Mięśnie te...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień obniżacz przegrody

  M. obniżacz przegrody (ra. depressor septi) powstaje przez odszcze-pienie się obwodowych pęczków włókien od m. okrężnego ust wargi górnej. Jest to mały, płaski mięsień położony pod nosem ściśle przyśrodkowo od poprzedniego.

  Rozpoczyna się on na łęku zębodołowym górnego siekacza bocznego i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień nosowy

  M. nosowy (ra. nasalis) jest to mięsień płaski, trójkątny, położony na bocznej i tylnej stronie skrzydła nosa. Jak już zaznaczono, składa się on z dwóch części, poprzecznej i skrzydłowej, które mają wspólny przyczep początkowy.

  M. nosowy rozpoczyna się na łękach zębodołowych górnych kła i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie otoczenia nozdrzy

  Mięśnie położone dokoła nozdrzy stanowią kilka drobnych pasm, które należą albo tylko do nosa, albo też do nosa i okolic sąsiednich. Jedne z tych pasm zwierają nozdrza, drugie je rozwierają. Do mięśni przechodzących z otoczenia na nos należy omówiony poprzednio m. podłużny (m. procerus) oraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie przysieczne wargi górnej i dolnej

  Mm. przysieczne wargi górnej i dolnej (mm. inciswi labii superioris et infe-ńoris*) są to płaskie i wąskie pasma mięśniowe, stanowiące obwodowe pęczki włókien m. okrężnego ust, które z prawej i lewej strony przesunęły swój przyczep ze skóry na kość szczęki i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień okrężny ust

  M. okrężny ust (ra. orbicularis oris) układa się dokoła szpary ust i stanowi podłoże warg.

  M. okrężny ust powstaje z licznych i różnych układów włókien: 1) delikatne wiązki prawego i lewego mięśnia rozpoczynają się w węźle mięśniowym kąta ust i biegną łukowato aż poza linię...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /2 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień policzkowy

  M. policzkowy (m. buccinator) jest mięśniem płaskim, rozpiętym między szczęką a żuchwą. Stanowi on podłoże policzka i ogranicza od zewnątrz przedsionek jamy ustnej.

  M. policzkowy rozpoczyna się linią podkowiastą, która biegnie: 1) wzdłuż wyrostka zębodołowego szczęki począwszy od pierwszego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /3 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień dźwigacz kąta ust

  M. dźwigacz kąta ust (ra. lerator anguli oris) jest mięśniem płaskim, trójkątnym, położonym w dole nadkłowym.

  Mięsień ten rozpoczyna sięw dole nadkłowym poniżej otworu podoczodołowego; włókna biegną ku dołowi nad kłem, wchodzą do węzła mięśniowego i kończą sięw skórze oraz błonie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień jarzmowy mniejszy

  M. jarzmowy mniejszy (ra. zygomaticus minor) leży w tej samej warstwie. co dwa poprzednie, między dźwigaczem wargi górnej a m. jarzmowym większym.

   Rozpoczyna się on na powierzchni policzkowej kości jarzmowej; włókna biegną skośnie ku dołowi i przyśrodkowo, kończąc sięw skórze bruzdy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt

Do góry