Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Poduszeczka tłuszczowa policzka

  Poduszeczka tłuszczowa policzka (corpus adiposum buccae). Jest to ciało tłuszczowe w kształcie kulistej podściółki, które wypełnia przestrzeń między m. policzkowym a przednią częścią m. żwacza. Poduszeczka jest objęta mocniejszą osłonką, która wyraźnie odgranicza ją od otaczającej podskórnej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź policzkowo-gardłowa

  Powięź policzkowo-gardłowa (fascia buccopharyngea). Ze wszystkich mięśni wyrazowych tylko m. policzkowy ma własną powięź. Powięź ta jest bardzo cienka i pokrywa powierzchnię zewnętrzną mięśnia; do przodu w okolicy kątów ust stopniowo zanika, przechodząc w luźną tkankę łączną, ku tyłowi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień skrzydłowy boczny

  M. skrzydłowy boczny (ra. pterygoideus lateralis), położony na zewnątrz od poprzedniego, znajduje się w dole podskroniowym; jest to mięsień gruby, kształtu trójściennego graniastosłupa, którego podstawa jest skierowana do podstawy czaszki, wierzchołek zaś — do stawu skroniowo-żuchwowego.

  M...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /3 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień skrzydłowy przyśrodkowy

  M. skrzydłowy przyśrodkowy (ra. pterygoideus mediaiis) jest położony do wewnątrz od gałęzi żuchwy; jest to mięsień gruby, czworoboczny, biegnący od wyrostka skrzydłowatego do żuchwy.

  Mięsień ten rozpoczyna się krótkim ścięgnem 1) w dole skrzydłowym kości klinowej. 2) na wyrostku piramidowym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /2 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień żwacz

  M. żwacz (ra. masseter; massaomai = żuć) jest mięśniem krótkim, grubym, kształtu czworobocznego, położonym na powierzchni bocznej gałęzi żuchwy.

  Mięsień żwacz składa się z dwóch części, które tylko z tyłu i u góry wyraźnie są od siebie oddzielone. Część powierzchowna (pars superficialis)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /2 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień skroniowy

  M. skroniowy (ra. temporalis) jest największym i najsilniejszym mięśniem żucia. Jest on położony w dole skroniowym, który całkowicie wypełnia. Ma on kształt wachlarza, którego rączka odpowiada wyrostkowi dziobiastemu żuchwy, a podstawa jest skierowana ku górze i do tyłu.

  Mięsień ten rozpoczyna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /3 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie żucia

  Mięśniami żucia (rara. masticatores)  nazywamy cztery pary mięśni, których czynność polega wyłącznie na poruszaniu żuchwy w celu chwytania, przecinania i rozcierania pożywienia, co w mowie potocznej nazywamy żuciem. Mięśnie te wykonują swe czynności przez: 1) obniżanie i unoszenie żuchwy, 2)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyraz twarzy

  Podczas śmiechu pod wpływem m. jarzmowego większego i m. policzkowego szpara ust poszerza się i kąty ust unoszą się. M. śmiechowy może równocześnie wywoływać dołek śmiechowy. Bruzda nosowo-wargowa pod wpływem m. jarzmowego większego przybiera kształt esowaty; odsłaniają się górne zęby...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /2 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień uszny tyłny

  M. uszny tyłny (m. auricularis posterior) jest mięśniem podłużnym, położonym za małżowiną.

  Rozpoczyna się na wyrostku sutkowatym kości skroniowej i na kresie karkowej górnej. Włókna biegną równolegle do przodu i kończą sięw ścianie tylnej małżowiny (na wyniosłości muszli).

  Mięśnie uszne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień uszny górny

  M. uszny górny (m. auricularis superior), tak samo jak poprzedni, jest płaski, trójkątny; jest on położony wachlarzowato powyżej małżowiny. Odpowiada on m. skroniowo-ciemieniowemu.

  Przyczepy. Rozpoczyna się on na czepcu ścięgnistym. Włókna biegną zbieżnie ku dołowi i kończą się na powierzchni...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /421

  praca w formacie txt

Do góry